مقالات

ضمانت اجرای موفق الگوهای کشت

تحقق برنامه‌های کلان کشاورزی هر کشور و تحقق امنیت غذائی نسبی یا مطلق آن، در گرو اجرای برنامه‌های کشت مطابق استعدادهای سرزمینی و نیازهای غذائی است. الگوی کشت چنانچه به‌درستی اجرا گردد، علاوه بر تامین نیازهای غذائی معقول جامعه هدف، مهم‌ترین رکن پایداری در منابع تولید بخش کشاورزی است ... اطلاعات بیشتر

زنجیره ارزش در بخش کشاورزی

زنجیره ارزش در بخش کشاورزی شامل تولید، فرآوری(ایجاد ارزش افروده)، بسته بندی و فروش است. یا مجموعه عملیاتی است که به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به خلق ارزش در محصول نهایی منجر شود. در جریان ایجاد زنجیره ارزش افزوده، پس از برداشت محصول، فرصت فرآوری، بسته بندی، فروش و صادرات فراهم می شود. ... اطلاعات بیشتر