13 رقم زراعی جدید در سال جاری معرفی می‌شود


رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: در سال جاری 13 رقم زراعی جدید در موسسه دیم معرفی می‌شود.

مظفر روستایی در گفت‌وگو با ایانا با اشاره به مهمترین برنامه‌های موسسه تحقیقات دیم کشور در سال جاری، بیان کرد: تعداد 101 رقم محصولات زراعی دیم از بدو تاسیس موسسه تا آخر سال 1401  معرفی شده است و امسال 13 رقم زراعی از بخش‌های تحقیقاتی غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای برای اقلیم‌های مختلف در دیم‌زارهای کشور معرفی می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد: تولید هسته‌های بذری ارقام محصولات زراعی دیم در سال زراعی گذشته پنج هزار و 400 تن بوده است. تولید  پایه‌های بذری در سال زراعی جاری ( 1402-1401) در دانه‌های روغنی و علوفه نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است .

روستایی بیان کرد: ایجاد طرح‌های آزمایشی نوآوری از دستاوردهای تحقیقاتی محصولات زراعی دیم مهمترین راهبرد موسسه در انتقال یافته‌های تحقیقاتی برای افزایش بهره‌وری و آشنایی کشاورزان و کارشناسان است.

ایجاد پایگاه‌های نوآوری محصولات زراعی دیم در 20 استان در سال جاری

  رئیس موسسه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اضافه کرد: در سال جاری در 20 استان دیم‌خیز کشور پایگاه‌های نوآوری برای محصولات زراعی دیم ایجاد شد و در استان آذربایجان شرقی 14 مورد پایلوت‌های تحقیقاتی و نوآورانه با مشارکت فعال معاونت ترویج و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی اجرا شده است.

روستایی تعداد دستاوردهای فناورانه وتجاری‌سازی موسسه با شرکت‌های خصوصی را تا سال 1401، 69 رقم اعلام کرد و ادامه داد: مقدمات قرارداد همکاری با شرکت دانش‌بنیان تولید بذر برای تولید هسته‌های بذر ارقام جو و ماشک دیم اجرایی شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!