کود یارانه‌ای از امسال تنها در اختیار ۴ محصول کشاورزی قرار می‌گیرد


معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای چهار محصول اساسی کلزا، جو، گندم و چغندر، کود‌های پتاسه و فسفاته با یارانه توزیع می‌شود، اما کود مورد نیاز سایر محصولات را کشاورزان باید با قیمت واقعی و بصورت آزاد تهیه کنند.

به گزارش تسنیم هم زمان با آغاز سال زراعی جاری قیمت کودهای شیمایی به عنوان نهاده های تولید تغییر کرده است و همسو با افزایش قیمت های جهانی افزایش یافته است.

قیمت جهانی انواع کود شیمایی در جهان حدود 3 برابر شده است اما قیمت مصوب و یارانه ای کود یارانه ای در ایران امسال 15 تا 30 درصد افزایش یافته است. سایر کودها بر اساس اعلام معاون وزیرجهاد کشاورزی آزاد و به قیمت واقعی به فروش می رسد.

برای انتشار قیمت انواع کود شیمیایی یارانه ای و غیر یارانه ای و وضعیت تامین این کود ها چند مرتبه  از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیگیری به عمل آمد، اما این شرکت دولتی هنوز پاسخگو نبوده است.

برخی از گزارشات از اتحادیه های صنفی حاکی از کمبود عرضه کودهای پتاسه و فسفاته در بازار دارد اما وزیر جهاد کشاورزی و معاون وی این کمبود را تکذیب کرده اند.

جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی  در زمینه تخصیص نهاده های کشاورزی تصریح کرد: ما در فصل کشت پاییزه هیچ مشکلی در تامین نهاده های کشاورزی نداریم و به خوبی تامین شده است، کودهای فسفاته و پتاسه نسبت به 1400 افزایش قیمت 15 تا 30 درصد داشته و مابقی بر اساس یارانه الگوی کشت در استان ها لحاظ می شود.

وی افزود: با توجه به افزایش جهانی قیمت کود، با دستور رئیس جمهور یارانه برای کود در نظر گرفته شده است، قیمت کود از 300 دلار به 900 دلار افزایش یافته است اما با تامین یارانه، 30 درصد از قیمت کود را کشاورز و 70 درصد را دولت پرداخت خواهد کرد که این یارانه متناسب با الگوی کشت استانی خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!