کشاورزی و باغداری در زمستان / غرقابی زمستانه یکی از روش های مفید


فصل زمستان که هنگام خواب ریشه های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب میشود.

تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذی ها و کود دامی است. روش مناسب برای تغذیه، چالکود می باشد. از دیگر روشها غرقابی زمستانه می باشد.
عموما در فصل زمستان، عملیات اصلاح خاک های شور و خاک های رسی و سنگین انجام میشود. در مناطق با خاک های شور، آبیاری در دوره خواب گیاه جهت آبشویی خاک توصیه میشود. چون معمولا در این فصل، عملیات کوددهی هم در چالکود انجام میگیرد، برای ایجاد شرایط مناسب در جذب کود توسط گیاه در شروع فصل، حداقل یک نوبت آبیاری پس از پر کردن چالکودها مفید خواهد بود.

مدیریت باغ در زمستان بسیاری از مردم با شروع پاییز و زمستان رسیدگی به باغات و اقدامات نگهداری از این مهم را تا شروع فصل جدید (بهار) قطع میکنند. درصورتی که فصل زمستان کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چه زمانی غرقابی انجام دهیم؟

یخ آب یا آبیاری غرقابی یک روز قبل از اینکه دمای هوا به سرمای قابل توجهی (کمتر از صفر درجه سانتیگراد) برسد در از بین بردن بسیاری از تخمها، لاروها و حشرات کامل تاثیر بسیار زیادی دارد ، ضمن اینکه بسیاری از بیماریهای قارچی و باکتریهای هم کنترل نسبی می شود.

تعداد زیادی از این آفات، آفات خاکزی هستند که خسارت خود را به ریشه و طوقه گیاهان میزنند. تعدادی از این حشرات، حشراتی هستند که تنها زمستان را در زیر خاک و کاه و کلش روی زمین میگذرانند و خسارات در بخش های هوایی گیاه و با شروع فصل بهار ایجاد می شود.

لذا یخ آب زمستانه می تواند بخش زیادی از آفات را از بین ببرد. در سالهای اخیر آفت کرم سفید ریشه و آبدزدکها، خسارت جدی را به باغات میوه و مزارع ایجاد کرده اند و کشاورزان با استفاده از سموم مختلف به مبارزه با آنها می پردازند اما استفاده سموم در خاک خسارات جبران ناپذیری را به کیفیت خاک ایجاد می کند اینجا است که لزوم استفاده از روش آبیاری غرقابی زمستانه را پررنگ میکند.
غرقاب کردن خاک درختان منجر به یخ زدن سطح خاک شده و مانع از تنفس کرم‌ها و آفات می‌شود. بهترین دمای هوا برای انجام این عملیات دمای ۷- است. اما دماهای پایین تر از صفر تا ۱۰- مفید هستند باید توجه داشت که دماهای بسیار پایین میتواند به طوقه و ریشه درختان خسارت بزند و لذا در چنین دماهایی این روش توصیه نمی گردد.

بهبود خواص فیزیکی خاک با غرقاب

آبیاری غرقابی زمستانه یا یخ آب، علاوه بر کنترل بخش زیادی از آفات و بیماریها موجب بهبود خواص فیزیکی خاک میشود. خاکهایی که یک یا دوبار در زمستان با این روش آبیاری می شود بافت اسفنجی تری پیدا کرده و تخلخل بیشتری پیدا می کنند، در حقیقت آب در زمان یخ زدن دچار انبساط می شود و این انبساط در خاک، موجب جدا شدن ذرات خاک از هم و بالارفتن تخلخل خاک می شود، در خاکهای سنگین و رسی سنگین (که اکثر خاکهای کشور را شامل می شود) بالا بردن تخلخل موجب حفظ رطوبت خاک، در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و گسترش ریشه گیاهان می شود.

تخلیه مواد آلی

حتما نسبت به جمع آوری میوه های ریخته شده در سطح باغ، کاه و کلش، برگهای خزان شده، چوب های پوسیده، بقایای علف های هرز و هرگونه مواد آلی دیگر اقدام نمایید.

این مساله بسیار ضروری است زیرا بسیاری از آفات را به همین روش از باغ خارج کرده اید. مواد ذکر شده محلهای بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی حشرات در نوع های مختلف (حشره کامل، تخم و شفیره و.. ) می باشد. توصیه میگردد مواد جمع آوری شده طبق دستورالعمل فنی و در محل مناسب به کود های آلی تبدیل و پس از طی پروسه تبدیل مجددا به خاک باغ برگردد. با این روش بسیار ساده از طغیان درصد زیادی از آفات و بیماریها در فصل بهار و تابستان پیشگیری کرده ایم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *