به طور کلی سموم کشاورزی یک ماده شیمیایی یا یک عامل بیولوژیکی (مانند ویروس ، باکتری یا قارچ) است که باعث جلوگیری، عدم توانائی، کشتن یا در غیر این صورت مهار آفات می شوند. آفات هدف می تواند شامل حشرات، پاتوژن های گیاهی، علف های هرز، حلزون، پرندگان ، پستانداران، ماهی ها، نماتد ها و میکروب هایی باشد که محصولات را نابود می کنند. باعث ایجاد مزاحمت و یا شیوع بیماری می شوند و یا ناقل بیماری هستند. در کنار این فواید، سموم دفع آفات دارای اشکالاتی همچون سمیت بالقوه برای انسان و سایر گونه ها هستند. در ادامه برخی از پرکاربردترین سموم کشاورزی معرفی می شود.

سم دلتامترین Deltamethrin

سم دلتامترین از پرکاربردترین سموم کشاورزی است. یک حشره کش از گروه پایروترئیدهاست که با مکانیسم تماسی و گوارشی عمل می کند. این سم برای مبارزه با لارو پروانه ها ، سوسک ها و مگس هاوسن، هاوزنجرک ها و تریپس مفید است.

سم آمیتراز Amitraz

یک سم حشره کش-کنه کش غیر سیستماتیک با تاثیر تماسی- تنفسی است. از مزایای این سم این است که برای انسان و دام کم خطر بوده و زنبور عسل را نیز نابود نمی کند. این سم برای از بین بردن کنه های تارتن- پسیل پسته، مگس های سفید و عسلک پنبه استفاده می شود.

سم پرمترین permethrin

پرمترین یک حشره کش غیر سیستماتیک تماسی – گوارشی است که باید با دیدن آفات از آن استفاده کرد زیرا خاصیت دورکنندگی دارد. این سم برای بسیاری از حشرات مثل  لارو پروانه ها ، حشرات خانگی، آفات مینوز استفاده می شود.

سم دیازینون Diazinon

یک سم حشره کش – کنه کش فسفره با اثر تماسی گوارشی- تنفسی است که برای مبارزه با آفاتی مثل سوسک سیاه گندم، کرک ساقه خوار، سن گلابی ، کرم سفید ریشه، شپشک های سفید ، شته خونی و آگروتیس مورد استفاده است.

سم کلرپیریفوس Chlorpyrifos

حشره کشی غیر سیستمیک با  اثر تماسی،  گوارشی و تنفسی است که می تواند  به  لایه های واکسی بافت های گیاهی نفوذ می کند و تمامی آفات روی گیاهان و داخل نسوخ گیاهی (مینوز ها و ساقه خوارها) را از بین ببرد.

سم اندوسولفان Endosulfan

یک حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است که برای کنترل بسیاری از آفات جونده و مکنده مانند لارو پروانه ها ، سوسک ها، مگس ها، آلئوردها و کنه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اکسی دیمتون متیل Oxydemeton-Methyl

یک سم حشره کش-کنه کش سیستمیک است که به صورت تماسی، گوارشی و تنفسی آفات را از بین می برد. این ترکیب را می توان برای مبارزه با کنه ها، سرتپس ها، شته ها و شپشک ها مورد استفاده قرار داد. این سم توسط بافت های سبز گیاه جذب می شود و با شیره گیاه به تمام قسمت های آن برده می شود.

سم سایپرمترین Cypermethrin

سایپرمترین حشره کشی غیر سیستمیک از گروه پایروتروئیدهای سنتتیک است که با اثر تماسی و گوارشی و هم چنین خاصیت ابقایی بالا بسیاری از آفات جونده و مکنده را از بین می برد.

سم فن پیروکسی میت Fanpyroxymate

سم فن پیروکسی میت کنه کشی با خاصیت تماسی و قدرت نفوذ بسیار بالا است که پوره ، کنه بالغ و تخم کنه  را در انواع محصولات زراعی ، درختان میوه و مرکبات از بین می برد.

سم فن پروپاترین Fenpropathrin

یک سم حشره کش-کنه کش گوارشی است که همزمان دو اثر کشندگی و دورکنندگی دارد و از تغذیه کنه های بالغ و تخم گذاری آنها جلوگیری می کند.

سم فن والریت Fanvalerate

سم فن والریت حشره کش و کنه کشی تماسی – گوارشی است  که بسیاری از حشرات مانند مینوزها که در نسج  گیاه به سر می برند را از بین ببرد. این سم برای کنترل آفات پنبه مانند کرم قوزه پنبه ، عسلک پنبه و برگخوار مصری کاربرد دارد.

سم گلایفوزیت Glyphosate

یک علف کش سیستمیک است که علف های هرز یک ساله یا چند ساله پهن برگ و کشیده برگ را از بین می برد. این سم توسط برگ و ساقه گیاه جدب شده و از طریق شیره به تمام قسمت های گیاه رسیده و آنرا از بین می برد.

سم پاراکوات Paraquat

سم پاراکوات علف کش دیگری است که با اثر تماسی برای مبارزه با علف های هرز باریک پهن برگ مورد استفاده قرار می گیرد. این سم به سرعت توسط قسمت های سبز گیاه جذب می شود و بسیاری از علف های هرز را از بین می برد.

روغن امولسیون شونده Petrolium oil

روغن امولسیون شونده سم پرمصرف دیگری است که برای مبارزه با شپشک ها و بعضی از کنه ها پیش بهاره، بهاره و تابستانه مورد استفاده قرار می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!