اساسنامه ها و دستورالعمل ها

اساسنامه مجمع ملي خبرگان كشاورزي كشور

فصل اول : كليات و اهداف

ماده 1

نام سازمان غيردولتي مورد نظر : مجمع ملي خبرگان كشاورزي كشور است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار مجمع كشاورزي ناميده مي شود.

ماده 2

نوع فعاليت : كليه فعاليت‌هاي مجمع كشاورزي غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقاً طبقه اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود. ضمناً مجمع كشاورزي  از نوع مؤسسات مذكور در بند الف ماده 2 آئين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 55/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت و آيين‌نامه شماره 12608ت/27367هـ مورخ 9/11/1381 مصوب هيئت محترم وزيران مي‌باشد و محدود فعاليت آن در سطح ملي مي‌باشد.

ماده 3

محل : مركز اصليمجمع كشاورزيدر استان:  تهران شهرستان:تهران به نشاني: تهران ـ خيايان آزادی – بعد از تقاطع نواب–جنب کلانتری 108 – سازمان تحقیقات و آموزش ( ساختمان دکتر حسابی )- طبقه یازدهم – دفتر مجمع ملی خبرگان کشاورزی  واقع است و در صورت لزوم مي‌تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل و يا خارج شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

تبصره  1) مجمع می‌تواند در استان‌ها دفتر کانون استانی و در شهرستان‌ها دفتر انجمن ایجاد نماید.

تبصره 2) اعضای کانون استانی و دفاتر انجمن شهرستان‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب مجمع  كشاورزي کشور انتخاب می‌شوند.

تبصره 3) کلیه امور مالی و اداری کانونها و انجمن ها تحت نظارت مجمع کشوری انجام می‌شود.

الف ) الف ) وظایف کانون

 • کانونها در مراکز استانها و مراکزی که دارای سازمان جهاد کشاورزی مستقل می باشند ایجاد می شوند.
 • معرفي نمايندگان كانون استاني جهت حضور در مجامع ، مجمع ملي كشاورزي
 • کانونها می بایست مجمع عمومی را تشکیل دهند و هیئت مدیره مجمع با رای نماینده کانونها که توسط هیئت مدیره کانون استان معرفی می شوند، اتخاب خواهند شد.
 • کانونها می توانند فعالیت های مالی و اداری محلی داشته باشند و منتخب کانون می تواند در مجامع عمومی مجمع کشاورزی شرکت نمایند.
 • کانونها می توانند نستبت به جلب مشارکت افراد، دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی اقدام نمایند و با هماهنگی مجمع کشاورزی در خصوص استفاده از کمک ها تصمیم گیری نمایند.
 • کانون می بایست گزارش مالی سالیانه مجمع خود را به هیئت مدیره مجمع ملي خبرگان كشاورزي اعلام نمایند.
 • کانونها می توانند با دفاتر یکدیگر در استانهای مختلف مکاتبه نموده و مجمع را در جریان قرار دهند.
 • دفاتر کانون های همجوار مرزهای بین المللی کشور می توانند با کشورهای همسایه در ارتباط با اهداف خبرگان تعامل و مجمع را مطلع نمايند

ب ) وظایف نمایندگی

1) انجمن در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و در عملکرد مالی اداری استقلال نداشته و تابع کانون استانی است.

2) انجمن ها می‌توانند نسبت به جلب مشارکت افراد و دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی اقدام نمایند و با هماهنگی کانون استانی  نسبت به استفاده از آنها تصمیم‌گیری نمایند.

3) انجمن ‌ها می‌توانند برای جلب مشارکت عمومی و نیز ارتباط با دستگاههای اجرایی و ارگان‌ها در سطح  شهرستان اقدامات اداری لازم را مستقلا انجام دهند.

4) انجمن ‌ها موظفند گزارش کلیه اقدامات خود را به دفتر کانون استانی اعلام نمایند.

5) نماینده منتخب انجمن ‌ها برای حضور در مجمع استاني از سوی هیئت مدیره انجمن ، به کانون استان معرفی  می‌شوند.

تبصره 2) اعضای کانون استانی و دفاترنمايندگي شهرستان‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب مجمع  كشاورزي کشور انتخاب می‌شوند.

تبصره 3) کلیه امور مالی و اداری کانونها و انجمن ها تحت نظارت مجمع کشوری انجام می‌شود.

ماده 4

تابعيت : مجمع كشاورزي  تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند.

ماده 5

مدت فعاليت مجمع كشاورزي  از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي‌باشد.

ماده 6

دارايي اوليه مجمع كشاورزي  اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ 000/090/2 ريال مي‌باشد كه توسط هيئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار مجمع كشاورزي قرار گرفته است.

ماده 7

هيئت مؤسس بعد از تأسيس و انتخاب بالاترين ركن اجرايي (هيئت مديره) توسط مجمع عمومي از بين كانديداها تحت عنوان موسس مسئوليتي در مجمع كشاورزي  نخواهد داشت.

ماده 8

اهداف مجمع كشاورزي  عبارتند از :

الف ـ اهداف كلي مجمع (كليات)

 • سازماندهي برگزيدگان و نمونه ها و خبرگان كشاورزي كشور
 • فراهم آوردن بستر مناسب براي ارتقاي سطح دانش توليدكنندگان، از طريق انتقال تجارب، روش‌ها و شيوه‌هاي جديد و كارآمد محلي، ملي و بين‌المللي
 • تعامل و همكاري با نظام صنفي كشاورزي و ساير تشكلهاي بخش كشاورزي
 • حضور در كارگروها و جلسات فني و تخصصي بخش كشاورزي
 • حضور مناسب در جلسات تصميم گيري دولتي و غير دولتي بمنظور انتخاب خبرگان كشاورزي
 • فراهم نمودن زمینه ارتباط و تعامل با موسسات و مراکز علمی تحقیقاتی ( وزارت علوم و فن آوری ، وزارت جهاد کشاورزی و…. ) ه منظور استفاده از تجارب تولیدکنندگان نمونه جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهبود کیفیت آموزش و تحقیقات
 • مجمع کشاورزی می تواند در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا تضییع حقوق در بخش کشاورزی توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی، جهت احقاق حقوق آنها نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام نمایند.

 

ب ـ روش اجراي اهداف

 • مجمع می‌تواند در راستای اهداف خود با سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی قرارداد منعقد نماید.
 • برگزاري جلسات، كارگاه‌هاي آموزشي، سمينارهاي علمي، كلاس‌هاي آموزشي و تحقیقات کاربردی داخلی و خارجی
 • مشاركت و حضور فعال در تعيين شاخص‌هاي لازم براي شناسايي و معرفي توليدكنندگان و نخبگان بخش كشاروزي
 • ايجاد ارتباط با مراكز و سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي دولتي و غيردولتي براي انتقال یافته های علمی و تجربی
 • تهيه و تدوين نشريات، جزوات آموزشي و تعامل با رسانه‌هاي گروهي و ارتباط جمعي
 • همكاري در تهيه و تعيين شاخص‌هاي لازم براي استانداردهاي توليد، قيمت‌گذاي محصولات و …. با دستگاهاي ذيربط و تشكلهاي مرتبط
 • ايجاد بانک اطلاعاتي از خبرگان كشاورزي به منظور ساماندهي آنها بصورت ملي ، استاني و شهرستاني
 • تلاش در جهت عقد توافقنامه هاي لازم جهت واگذاري پروژه هاي كشاورزي به خبرگان كشاورزي همگام با سياست خصوصي سازي دولت
 • استفاده و بهره گیری از واحدهای الگویی تولیدکنندگان نمونه برای آموزش به سایر کشاورزان و دانش آموختگان داخل و خارج کشور

ماده 9

شرايط عضويت :

 • پذيرش و قبول كليه مواد مندرج در اساسنامه
 • كليه توليدكنندگان برگزيده بخش كشاروزي كه از طريق امور كشاورزي امرار معاش و درآمد مي‌كنند.
 • كليه توليدكنندگان كشوري كه در حوزه‌هاي مرتبط با بخش كشاروزي و منابع طبيعي و توسعه روستايي فعاليت دارند و توسط سازمان‌ها و ادارات مرتبط با بخش كشاروزي برگزيده و انتخاب باشند.
 • توليدكنندگان برگزيده بايد داراي شخصيت حقيقي و به عنوان افراد مرجع باشند بنابراين چنانچه به عنوان هيئت مديره ويا مديرعامل شركت‌هاي تعاوني (شخصيت حقوقي) انتخاب شده‌اند امكان عضويت در مجمع را نخواهند داشت.
 • ساختار محمع در سطح كشور به صورت ملي، استاني و شهرستاني و در قالب سازمان غيردولتي (NGO) خواهد بود كه در سطح ملي با عنوان «مجمع ملي خبرگان كشاورزي» و در سطح استان «كانون استاني خبرگان كشاورزي » و در سطح شهرستان « انجمن خبرگان كشاورزي شهرستان » سازماندهي خواهد شد.

انواع عضويت

ـ اصلي

ـ افتخاري : اعضاي افتخاري مجمع كشاورزي  (افراد مرجع به تشخيص هيئت مديره)

 

فصل دوم : ساختار

1 ـ ساختار غير ركن :هيئت مؤسس، كميته‌هاي تخصصي، شوراهاي مشورتي و …

وظايف هيئت مؤسس :

 • انجاماقدامات اوليه تشكل براي تأسيس
 • تهيه و تصويب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم
 • انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه‌ بعدي براي اعضا تا تشكيل اوليه مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

ماده 10

2 ـ ساختار ركنی :

 اركان مجمع كشاورزي عبارتند از : 1) مجمع عمومي 2) بالاترين ركن اجرايي (هيئت مديره) 3) بازرسان

ماده 11

الف- مجمع عمومي

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم‌گيري مجمع كشاورزي مي‌باشد كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌شود.

ماده 12

مجمع عمومي عادي سالي يك بار در خرداد ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد.

در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشود، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد اعضای  حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

مجمع عمومي ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره  يا يك سوم اعضاء تشكيل شود.

ماده 13

وظايف مجمع عمومي عادي

 • انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان (اصلي و علي‌البدل)
 • استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس
 • تعيين خط‌مشي كلي و برنامه مجمع كشاورزي و تصويب بودحه سال جاري و ساير عمليات به پيشنهاد هيئت مديره
 • بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيئت مديره
 • تصويب ترازنامه و بودجه و ساير گزارش‌هاي هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان
 • تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوتنامه‌ها
 • عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس

ماده 14

مجمع عمومي فوق‌العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

 • با درخواست هيئت مديره يا بازرس
 • با درخواست يك پنجم اعضا

تبصره 1) دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده كتبي بوده و حداقل 15 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

تبصره 2) مجمع عمومي فوق‌العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.

تبصره 3) تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده

 • تصويب تغييرات اساسنامه
 • بررسي و تصويب يا رد انحلال مجمع كشاورزي
 • تغيير در ميزان سرمايه تشكل
 • انحلال تشكل قبل از موعد

ماده 16

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و يك ناظر اداره مي شوند.

تبصره) اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيئت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهندشد.

ماده 17

ب) هيئت مديره

مجمع كشاورزي داراي هيئت مديره مركب از حداقل 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تبصره 1) جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 2) شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 3) دعوت از اعضاي هيئت مديره با دعوت كتبي به نشاني عضو (هيئت مديره) حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام مي‌پذيرد.

تبصره 4) انتخاب مجدد اعضای هيئت مديره بلامانع است.

ماده 18

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيئت مديره  يا بازرس ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 19

هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر ماه يك بار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشكيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

ماده 20

اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه‌اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي‌دهند از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختيارات آنها از آئين‌نامه داخلي مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1) هيئت مديره در هر موقع مي‌تواند رئيس و نائب رئيس و خزانه‌دار را از سمت‌هاي مذكور عزل كند.

تبصره 2) هيئت مديره در صورت نياز تشكل مي‌تواند سمت يا سمت‌هاي ديگري را براي ساير اعضا هيئت مديره تعريف نمايد.

ماده 21

هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هيئت مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع بوده و هيئت مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد. هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجغ ذي‌ربط و ذي‌صلاح اعلام خواهد نمود.

ماده 22

هيئت مديره نماينده قانوني مجمع كشاورزان بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي‌باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حساب‌ها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانك‌ها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل  آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حق توكيل. به طور كلي هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي‌باشد بنام «محمع كشاورزي » انجام دهد.

ماده 23

ج- بازرس یا بازرسان

مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بارس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب هواهند نمود.

ماده 24

اشخاص زير نمي‌توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

 • كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنبه‌هاي مذكور در ماده 111 ق.ت به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميت
 • مديران و مدير عامل سازمان غيردولتي
 • اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • همسر اشخاص مذكور در بند 2

تبصره) انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 25

 • وظايف بازرس (بازرسان) به شرح زير است :
 • بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
 • مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي.
 • گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
 • بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي و عملكرد هيئت مديره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته‌اند كتباً اظهار نظر نمايد.
 • ساير وظائفي كه قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره ) بازرس مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد.

ماده 26

بازرس مي‌تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مجمع كشاورزي  انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي را بنمايد.

ماده 27

در صورت فوت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي‌البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 28

هيئت مديره  و بازرس تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است در مسئوليت خود باقي خواهند ماند.

تبصره ) جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيئت مديره، كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف «مجمع كشاورزي  » دارا مي‌باشد.

ماده 29

هيئت مديره بايد از بين خود يا خارج يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين نمايد.

تبصره) مديرعامل نمي‌تواند در عين حال رئيس هيئت مديره، همان تشكل غيردولتي باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

ماده 30

مديرعامل بالاترين مقام اجراييمجمع كشاورزياست و در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي‌گردد، نماينده«مجمع كشاورزي»محسوب شده و از طرف«مجمع كشاورزي »حق امضاء دارد و عزل وي از اختيارات بالاترين هيئت مديره مي‌باشد كه بايستي مستند و مدلل باشد.

تبصره 1) اگر مدير عامل عضو هيئت مديره  باشد دوره مديريت او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد.

تبصره 2) كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مهر مجمع و با امضاي سه نفر به ترتيب مدير عامل، خزانه‌دار و رئيس هيئت مديره و در غياب هر يك از اين افراد امضاي نائب رئيس هيئت مديره به همراه دو امضاي ديگر و مهر«مجمع كشاورزي» معتبر خواهد بود.

ماده 31

مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي وهيئت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت‌هاي ذيل مي‌باشد :

 • نمايندگي قانوني مؤسسه در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي
 • استخدام ، عزل و نصب كاركنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هيئت مديره
 • نگهداري دارايي، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر مؤسسه
 • اعمال اختياراتي كه به صورت موردي يا مقطعي از جانب هيئت مديره به وي تفويض شده باشد.
 • ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليت‌هاي مجمع كشاورزي به هيئت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي.
 • تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط‌مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيئت مديره و ارائه به مجمع عمومي.
 • تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه‌هاي مورد نیاز جهت طرح و تصميم‌گيري در هيئت مديره
 • نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت نمايندگي‌ها و دفاتر
 • درخواست برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده
 • انحام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق آئين‌نامه‌هاي مصوب و قانون تجارت به مدير عامل محول شده يا بشود.

ماده 32

حقوق و مزاياي مدير عامل به وسيله هيئت مديره تعيين مي شود.

در صورتي كه مدير عامل از اعضاء هيئت مديره نباشد بدون داشتن حق رأي مي‌تواند در جلسات هيئت مديره شركت نمايد.

ماده 33

مدت مأموريت مدير عامل از مدت مأموريت هيئت مديره تجاوز نخواهد کرد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء مأموريت موظف است تا تعيين جانشين ، وظايف محوله را انجام دهد.

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 34

بودجه «مجمع كشاورزي » از طريق ذير تامين مي شود :

الف ) هديه ، اعانات هبه اشخاص خقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي غير دولتي

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارجوب موضوع فعاليت اهداف و اساسنامه مجمع

ت)حق عصويت اعصا

ماده 35

درآمد و هزينه‌هاي مجمع كشاورزي  در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذي‌ربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1) مجمع كشاورزي  مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه اهداف و وظايف مصرف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه‌هاي مجمع كشاورزان موجود باشد در حساب مخصوصي بنام مجمع كشاورزي  نزد يكي از بانك‌هاي رسمي ايران نگهداري نمايد.

تبصره 2) سال مالي مجمع كشاورزي منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تأسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 36

كليه مدارك، پرونده‌ها و مكاتبات در دفتر مركزي مجمع كشاورزي  نگهداري مي‌شود. ترتيب امضاء مكاتبات رسمي را هيئت مديره تعيين مي‌نمايد.

تبصره) مصوبات وصورتجلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 37

مجمع كشاورزي  مكلف است هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايند.

ماده 38

مجمع كشاورزي  مكلف است محل مؤسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 39

مجمع كشاورزي داراي مهر يا آرام مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هيئت مديره مكلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.

تبصره) هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرام مسؤوليت قانوني دارد.

ماده 40

انحلال : در صورت انحلال مجمع كشاورزي  مجمع عمومي فوق‌العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هيئت تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از رسديگي به حساب‌ها و تصفيه بدهي‌ها و وصول مطالبات باقي‌مانده و تعيين دارايي‌ مسلم (اعم از منقول و غيرمنقول) دارايی مجمع كشاورزي  را به تصويب مجمع عمومي رسانده، هيئت مذكور موظف است نتيجه را به مراجع صادركننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.

تبصره 1) تصفيه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفيه شركت‌ها صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 2) هيئت تصفيه از بين خود يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي‌نمايد.

تبصره 3) مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه تشكل غيردولتي را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد.

ماده 41

انتشار هرگونه مطبوعه‌اي پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحليل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده 42

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 43

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 23 تبصره در نشست سه شنبه مورخ 20/2/1395 توسط اعضاي هيئت مديره هيئت مؤسس به تصويب رسيد.

  صفحه نخستارتباط با ما