وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد: نظام صنفی کشاورزی بازوی قدرتمند وزارت جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف تحولی کشاورزی ایران


وزیر جهاد کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی بازوی قدرتمند وزارت جهاد در پیشبرد اهداف و ماموریت های تحولی کشاورزی ایران است.

به گزارش پات، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست ماهانه با هیئت رئیسه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی  بر اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی در سیاست گذاری های این بخش  تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: نظام صنفی کشاورزی بازویی قدرتمند برای وزارت جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف و ماموریت های تحولی است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: معتقدیم تمام تصمیمات بخش کشاورزی باید با هماهنگی و مشارکت نظام صنفی کشاورزی و سایر تشکل ها گرفته شود.

ساداتی نژاد، بر استفاده از ظرفیت نظام صنفی کشاورزی در نظارت و بازرسی کالاهای اساسی و صدور برخی مجوزهای کسب و کار کشاورزی و حمایت های زیرساختی و تسهیلاتی از این تشکل تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظام صنفی بخش کشاورزی باید در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش موثری داشته باشد، گفت: نظام صنفی باید در زمینه عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت گذاری محصولات در میادین فروش و مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی نقش آفرینی کند.

ساداتی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر تقویت و حمایت از نظام صنفی کشاورزی و سایر تشکل ها درحال حرکت است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!