یکی از کارهای مهم در زمستان در راستای مدیریت باغ ها سمپاشی زمستانه می باشد که نکات مهم در سمپاشی زمستانی در ذیل آمده است:

برای کارایی بهتر سمپاشی زمستانی و گرفتن نتیجه مطلوب و اجتناب از هرگونه عوارض احتمالی سمپاشی، نکات زیر توصیه می شود:

1- حتی المقدور سمپاشی زمستانه را بعد از انجام هرس درختان انجام دهید.

2- حداقل یک هفته قبل از تورم جوانه ها عملیات سمپاشی صورت گیرد.

3- سمپاشی را ترجیحاً با سمپاشهای موتوری انجام دهید و  از سم پاشهای پشتی به علت کارایی کمتر ( دارای فشار سم پاشی کم) استفاده نکنید.

4- سمپاشی باید به گونه ای باشد که محلول سمی مثل قطرات باران از روی شاخه درختان بچکد.

5- تنه درختان از شاخه ها مهمتر است، پس سمپاشی تنه فراموش نشود.

6- برای سمپاشی از مخلوط روغن وُلک و یک سم حشره کش- کنه کش مانند اِتیون و دورسبان استفاده نمایید.

7- برای اجتناب از دفعات سمپاشی، می توانید از یک سم قارچ کش – باکتری کش مانند مخلوط بردوفیکس یا اکسی کلرورمس هم استفاده کنید.

8- در صورت استفاده از سموم قارچ کش-باکتری کش ترتیب ریختن مخلوط سمی ابتدا سموم قارچ کش سپس سم حشره کش – کنه کش و در نهایت روغن ولک داخل مخزن سمپاش رعایت شود.

9- درصورت تورم جوانه ها از اختلاط ترکیبات مسی با روغن ولک یا سموم دیگر جدا خودداری نمایید.

10- میزان روغن ولک 2 درصد ( 2 لیتر در صد لیتر آب ) است، اما برای تاخیر در جوانه زنی درختان جهت جلو گیری از سرمازدگی میزان روغن را می توانید بین 2-4 درصد ( 4 لیتر در صد لیتر آب ) بکار ببرید.

11- قبل از مصرف روغن با سموم ابتدا آنها را با مقداری آب ولرم به خوبی حل نمایید و سپس در مخزن سمپاش بریزید.

12- قبل از مصرف سموم و یا روغن به تاریخ مصرف محصول دقت نمایید.

13- فاصله سمپاشی تا بارندگی از 24 ساعت کمتر نباشد اما فاصله سه روز مناسب است.

14- در هنگام سمپاشی و برای جلو گیری از آسیب سموم حتماً از دستکش، کلاه، عینک، لباس کار، ماسک و حتی چکمه استفاده نمایید.

15- در حین سمپاشی از هرگونه خوردن و آشامیدن پرهیز نمایید.
۱۶- پس از پایان سمپاشی مخزن سم پاش را با دقت بشوئید.

۱۷- از بکار بردن مخلوط های سم باقیمانده در سمپاشها که برای مدت طولانی باقی مانده است پرهیز کنید.

۱۸- لطفاً از ریختن باقیمانده مخلوط های سمی در آبهای زیر زمینی و روان اکیداً پرهیز نمایید.

۱۹- در صورتی که پس از سمپاشی احساس سردرد، سرگیجه و تهوع داشتید سریعاً به پزشک مراجعه نماddn.

مزایای سم پاشی زمستانه:

۱ – به علت اينكه درختان باغ، برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه می بينند.

۲ – مقدار سم و محلول سمي كمتری برای پوشش كامل درختان لازم است.

۳ – به علت نبودن برگ و ميوه، سم رسانی به تمامي قسمت های درخت ممكن و آسان است.

۴ – مشكل مسموميت محصول توليدی وجود ندارد و يا بسيار كم است بر خلاف موقعی كه سم روی برگ و ميوه پاشيده می شود.

۵ – سمپاشی درختان باغ و انجام عملیات سمپاشی راحت تر است.

۶ – با يك سمپاشی زمستانه خوب و دقيق مي توان از چندين سمپاشی بعدی در فصل بهار و تابستان جلوگيری كرد.

۷ – برخی از آفات و بيماريها فقط با سمپاشی زمستانه قابل كنترل هستند
۸ – بسياری از عوامل خسارتزای مهم با سمپاشی زمستانه كامل يا به ميزان زيادی كنترل مي شوند. آفات مهمي كه با سمپاشی زمستانه كنترل مي شوند مانند انواع كنه ( کنه دو نقطه ای و كنه قرمز و … )، انواع شپشكها (نخودی ، الفی و آرد آلود و … )،انواع شته ها(مومی و خونی، هلو، ….. ) و بيماريهای مهمی مانند آتشك دانه دارها، لكه سياه سيب و گلابی، لكه آجری بادام، پوسيدگی موميایی ميوه، لكه غربالی هسته دارها و حتی بسياری از بيماريهای سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانكرها با سمپاشی زمستانه كنترل می شوند.

۹  -سمپاشی زمستانه پوشش محافظتی قوی و مناسبی براي درختان بعد از هرس های گياهپزشكی وهرس باروری ايجاد می كند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!