ماده مغذی آهن برای تولید کلروفیل یا همان سبزدانه برگ گیاهان و فعال سازی چندین آنزیم مؤثر در فتوسنتز و تنفس گیاه، مورد نیاز گیاهان است. کمبود آهن اغلب در خاک‌های آهکی و قلیایی مشاهده می‌شود. آهن قابل جذب توسط گیاهان، در اسیدیته بالای ۷ (خاکهای قلیایی) کاهش می‌یابد. سمیت عنصر منگنز نیز کمبود آهن را افزایش می‌دهد و موجب توسعه یکنواخت رنگ پریدگی برگ‌ها و ایجاد رنگ سبز متمایل به زرد در جوان ترین برگ‌ها می‌شود. سایر برگ‌های گیاهان سبز تیره باقی می‌مانند. در آغاز کمبود آهن در گیاهان، برگ‌ها روشن و رگبرگ‌ها سبز می‌مانند، در صورت ادامه کمبود این ریز مغذی رگبرگ‌ها کم رنگ شده و در صورتیکه برگ ها در معرض نور خورشید باشند خشک شده و می‌میرند.

بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده وجود آهن در گیاهان در ایجاد و نگهداری سبزدانه و همچنین تولید کربوهیدرات ها لازم بوده و فقر و کمبود آهن، موجب از بین رفتن کلروفیل و در نتیجه زردی برگها و کاهش فتوسنتز می‌گردد.

کمبود آهن در گیاهان

عوارض کمبود آهن در اغلب محصولات در مناطق مختلف ایران قابل مشاهده است. مصرف سولفات آهن باعث بهبود شرایط تغذیه‌ای گیاهان شده و می‌تواند کمبود آهن را بر طرف کند. البته پیش از استفاده از سولفات آهن باید pH خاک تصحیح شده و با افزودن موادی مانند سولفات آمونیوم خاک‌های قلیایی و آهکی اصلاح شوند تا شرایط برای جذب آهن توسط گیاهان فراهم گردد. استفاده از سولفات آمونیوم علاوه بر کاهش اسیدیته خاک زمین‌های کشاورزی نیاز گیاهان به ازت و گوگرد را نیز تأمین می‌نماید.

در اکثر نقاط ایران مهم‌ترین دلیل کمبود آهن، زیاد بودن بی کربنات در محلول خاک می‌باشد.

آبیاری سنگین زمین‌های کشاورزی و باغات، فشردگی و یا هر عامل دیگری که تهویه و زه کشی خاک را کاهش دهد، باعث افزایش غلظت کربن دی اکسید در خاک شده و در حضور آهک، واکنش انجام می‌دهد که طی آن بی‌کربنات تولید می‌شود.

آب آبیاری زمین‌های کشاورزی، گاهی به ویژه زمانی که از چاه‌های عمیق تأمین می‌شوند دارای بی کربنات است. هوا دهی این آب‌ها با استفاده از ریزش از بلندی و یا مصرف مقداری اسید سولفوریک برای کاهش pH آب، مقدار بی‌کربنات را کاهش می‌دهد.

برای برطرف کردن کمبود آهن باید خاک زهکشی و تهویه مناسبی داشته باشد. کاهش و اصلاح pH خاک‌های قلیایی و آهکی نیز به فرایند تأمین آهن زمین‌های کشاورزی کمک می‌کند. در نهایت با استفاده از کودهای آهن مانند سولفات آهن و یا کلات آهن می‌توان آهن خاک و نیاز گیاهان به این ماده مغذی را تأمین نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!