نشست مشترک سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعضای هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان


نشست مشترک سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعضای هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پات، محمدعلی نیکبخت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه با تاکید براینکه شبکه تشکل ها از ظرفیت های ویژه ای برای حل و فصل مسائل بخش کشاورزی و حوزه امنیت غذایی جامعه برخوردارند گفت: ایجاد و تقویت هم افزایی میان شبکه تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن ها و فدراسیون ها از طریق تشکیل جلسات مشترک فی مابین و حضور فعالانه اعضاء در بازه های زمانی منظم و آگاهی تشکل ها از ظرفیت های تخصصی یکدیگر، مشارکت و تقسیم واگذاری امور برای پیگیری هر قسمت از مسائل و مشکلات از سوی آنان و ممانعت از جزیره ای عمل نمودن حوزه عمل تشکل ها در کاهش چالش های اقتصادی فعالان بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره غذایی از تولید تا سفره مردم، موثر واقع می گردد و مورد اهتمام قرار بگیرد.

وی افزود: خدمات ارائه شده انجمن در حوزه توزیع و نظام توزیع کشور، کمتر از خدمات تولید کننده نیست و با توجه به ظرفیت های مالی موجود در انجمن می تواند کمک به وارد کننده تا تولید کننده بخش کشاورزی باشد. بخش کشاورزی زمانی تقویت می شود که تشکل های کشاورزی قوی و مستحکم و با برنامه عمل نمایند، چرا که در بسیاری از موارد بخش دولتی با منابع محدود خود نمی تواند ورود یابد بخش خصوصی با انسجام و اقتدار قادر خواهد بود تا وارد عمل شده و با پیگیری خواسته های ذینفعان در حوزه وظایف قانونی و اساسنامه ای خود، حقوق اجتماعی مردم را مطالبه نماید.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: هدف وجودی سازمان در حمایت و پشتیبانی از تشکل های بخش کشاورزی، واگذاری امور و پیگیری مسائل آنان و ارتباط دهی آنها با سازمان ها و مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر برای حل مسائل بخش کشاورزی می باشد.

نیکبخت همچنین در این جلسه، ورود و مشارکت و بهره مندی از ظرفیت های انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان در امر کشت قراردادی محصولاتی نظیر سویا و کلزا را پیشنهاد کرد.

گفتنی است؛ موارد مطرح شده اعضای حاضر در این جلسه عبارت بود از: ارائه گزارش فعالیت ها و اقدامات انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان(با 130 نفر عضو رسمی، 30 شرکت و 3000 شاغل در بخش)، تشریح شرایط خاص و پیچیده تامین زنجیره تولید محصولات غذایی، پیگیری تسهیلات و مشاوره فنی انجمن با بانک کشاورزی و سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی، اقدامات انجمن در افزایش فروش نهاده ها، کاهش قیمت برخی نهاده های در اختیار تولیدکنندگان، رقابتی شدن شیوه خرید در سامانه بازارگاه بعنوان مناسبت ترین شکل خرید، تاثیر فعالیت انجمن در زنجیرة تأمین خوراک دام و طیور و آبزیان، انتقال و چرخه اعتبار به حوزه صنعت، اعلام آمادگی انجمن برای تعامل و همراستایی با سیاست های سازمان مرکزی و مجموعه تشکل های تحت پوشش، وجود ظرفیت ها از نظر نقدینگی و توزیع در انجمن برای تعامل با سازمان تعاون روستایی در امر خریدهای تضمینی و آمادگی تعاملات با کارخانه های خوراک دام، توان نقش آفرینی انجمن و توزیع کنندگان نهاده در کشور در تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و ساماندهی زنجیرۀ تولید مواد پروتئینی در شرایط کنونی کشور و…

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان نیکبخت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، محمدی معاون توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری، عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد، تواضع مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها، حافظ رئیس هیات مدیره، طالبی مدیرعامل و محمدخانی عضو هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان تشکیل می دادند.

لازم به یادآوری است بنا به سیاست های وزارت جهادکشاورزی در خصوص سازماندهی تشکلهای تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده، دفاع از منافع صنفی، ایجاد وحدت رویه و برطرف کردن دغدغه های بخش دولتی و ارگانهای ذیربط در نظم بخشی به شبکه توزیع نهاده های دام و طیور و آبزیان، انجمن مذکور در سال1398 تشکیل گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!