نشست مشترک اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


نشست مشترک اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف معرفی ظرفیت های شبکه خبرگان کشاورزی و تبیین اقدامات و فعالیت های این تشکل با حضور معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز 30 مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: خبرگان کشاورزی، عصاره نخبگان کشاورزی محسوب می شوند و حوزه اقدامات و نقش آفرینی آنان دارای پایداری و ماندگاری در توسعه اقتصادی کشور می باشد.

محمد علی نیکبخت ضمن تاکید بر ظرفیت های قابل توجه خبرگان کشاورزی در حوزه آموزش کشاورزی تصریح کرد: ریشه مشکلات تولید در بخش کشاورزی، حضور ضعیف تشکل ها در حوزه تصمیم سازی ها در سطح وزارت جهاد کشاورزی بوده است. با توجه به کمبود منابع، درصد بالای ضایعات محصولات و غیره، باید از ظرفیت های خبرگان کشاورزی بطور بهینه و علمی استفاده گردد و چالش های این بخش با بهره مندی از دانش روز و فنون بومی ارائه شده و تجربه شده توسط نخبگان و نمونه های بخش کشاورزی، قابل حل می باشد. وی افزود: ایجاد و تقویت همگرایی تشکل ها با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باعث قدرت افزایی وزارتخانه و عزت افزایی تشکل ها خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ناظر و هدایتگر تشکل ها و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان رابط و تسهیلگر حمایتی تشکل ها می بایست بطور جدی به سمتی حرکت نمایند که امور و تصدیگری ها به تشکل ها بعنوان حلقه های تولید واگذار شود و حرکت بر مبنای سیاست های وزارتخانه منطبق با وظایف اساسنامه ای و قانونی تشکل ها بویژه شبکه خبرگان کشاورزی باشد و تا زمانی که این اتفاق بطور عینی به منصه ظهور نرسد، مشکلات پا برجا می ماند.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر تعاملات مجمع ملی خبرگان کشاورزی در مراکز تصمیم ساز و قانونگذار در خصوص تسهیل در پشتیبانی ها، فراهم آوری و بستر سازی تعاملی جهت اثرگذاری هر چه بیشتر فعالیت های این شبکه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت توسعه تشکل ها و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل ها اعلام آمادگی نمود. در ادامه مراد محمدی معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری در این جلسه تصریح کرد: تمامی اهتمام مجموعه معاونت در برنامه ریزی جهت تسهیل در فعالیت های قانونی تشکل ها در حوزه های مختلف می باشد و بهره مندی از تجربیات و دانش اکتسابی خبرگان کشاورزی می تواند به عنوان یک سرمایه در تحول تولید بخش کشاورزی محسوب گردد.

سپس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: از جمله اهداف و وظایف مجمع ملی خبرگان در اساسنامه، کمک به افزایش بهره وری و راندمان تولید از طریق انتقال دانش و تجربیات خود به سایر شاغلین بخش کشاورزی می باشد که با توجه به ویژگی های اعضا و ساختار این تشکل، بخش های اجرایی و تخصصی وزارتخانه می توانند با پیشنهاد و معرفی ظرفیت ها و نیازهای خود، زمینه همکاریهای  مشترک با این تشکل را فراهم نمایند.

در این جلسه هر یک از اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی به ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات در جهت تسهیل در ارتقای فعالیت های مجمع مذکور پرداختند اهم موارد مطروحه عبارت بود از: تسهیل و مکاتبه در خصوص حضور خبرگان کشاورزی در جلسات شورای گفتگوی استان ها و جلسات مرتبط در جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان ها، اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه نظارت خریدهای تضمینی و حمایتی، ، پیشنهاد فعالیت خبرگان کشاورزی به عنوان مشاور در تعاون روستایی استان ها، گزارش فعالیت های کانون های یادگیری شبکه خبرگان کشاورزی در سطح استانها با هدف انتقال دانش، مهارت و تجارب عملی خبرگان کشاورزی و تفاهم نامه های مشترک با سازمان ها در خصوص انتقال دانش فنی در مزرعه به کشاورزان.

در پایان این جلسه مقرر شد که خسرو کلهر مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در جلسات شورای هماهنگی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی حضور یابند و هماهنگی های مربوطه جهت تشکیل جلسات مشترک مجمع مذکور با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برقرار گردد.

اعضای حاضر از  مجمع ملی خبرگان کشور در این جلسه آقایان خسرو کلهر، سید مصطفی باقری، حسین کاکاوند، علی کاظمی، منوچهر مراد علی وند، رضا بابان زاده و سید محمد هاشمی بودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!