معرفی مهندس فرزین گوران کشاورز خبره و محقق برتر کشور


عملکرد فراتر از انتظار فرزین گوران کشاورز نمونه استان مازندران و رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰

مهندس فرزین گوران رئیس هیئت مدیره کانون کشاورزی خبرگان استان مازندران و عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با ترویج راهکارهای به زراعی متوسط تولید گندم را از 2/5تن به بالاتر از6تن رسانده است.


فرزین گوران تولید کننده برتر و محقق غلات و گندم ضمن تشریح اقلیم ساحل خزر به عنوان یکی از 4 اقلیم تعریف شده، به تبیین ارقامی که در استان مازندران در طبقه مادری و پرورشی کشت می شود از جمله رقم های موفق تکتاز، کلاته، احسان، آراز، معراج، تیرگان، گنبد و… پرداختند.


ایشان تاکید نمودند با توجه به شرایط اقلیمی استان مازندران آفات مثل سن گندم به صورت گسترده وجود ندارد و فقط در فصولی از سال برخی آفت ها از جمله شته های روسی به صورت محدود طغیان می کند که با توجه به کم خطر بودن این آفت برای مزرعه، بمنظورحفظ محیط زیست به صورت بیولوژیکی مبارزه می شود.
در برخی موارد برای برخی از بیماریها و انواع قارچ ها مثل زنگ زرد گندم، لکه نواری، لکه قهوه ای و لکه خرمایی و مخصوصا فوزاریوم خوشه که بسیار آسیب زا می باشد الزاما بایستی مبارزه شیمیایی صورت گیرد.
در خصوص تیپ زراعی کشت گندم در استان، دو تیپ گندم آبی و گندم دیم کشت می گردد، گندم آبی در دشت و جلگه کشت می شود و گندم دیم در مناطق بالادست.ایشان ادامه دادند که گندم های آبی در منطقه جلگه به دلیل بارندگی زیاد و رطوبت بالای خاک معمولا آبیاری نمیشوند مگر در سال های نادری که تنش خشکی ایجاد میشود و بهتر است که کشاورزران آمادگی و شرایط لازم برای آبیاری در این مواقع را داشته باشند.

قابل ذکر است که فرزین گوران به عنوان مدرس کانون های یادگیری ترویج کشاورزی و داور انتخاب نمونه های بخش کشاورزی در تولید برنج و گندم فعالیت میکند.

ایشان به عنوان تولید کننده برتر دو رقم احسان، و تیرگان را در سطح 200 هکتار از اراضی خود با عملکرد ۷ تن در هکتار تولید و در اختیار شرکت های تامین کننده بذور استان قرار داده است تا از این طریق ارقام یاد شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
خاطرنشان می گردد رکورد فرزین گوران در تولید گونه های بذر یاد شده 9 تن در هکتار بوده است که مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد. همچنین ایشان به عنوان کشاورز نمونه در تولید کلزا و پنبه با متوسط ۵۰۰۰ کیلو در هکتار سرآمد بوده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *