مصرف سالیانه سموم کشاورزی در ایران حدود ۲۷ تا ۳۲ هزار تن/ ۷۵ درصد سموم کشاورزی تولید داخل است


رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران گفت: در ایران سالیانه حدود27 تا 32 هزار تن سم کشاورزی مصرف می‌شود که از این مقدار 20 الی 25 درصد وارد شده و 75 درصد در داخل کشور تولید می‌شود.

به گزارش برنا، هر قدر کشاورزی بر مدار تکنولوژی قرار گیرد و از حالت سنتی وارد فاز علمی شود، به همان میزان نیز نیاز به کود در مقابل آفت ها بیشتر می شود.

 آنچه اهمیت دارد این است که کودها را بر اساس اندازه و در زمان و مکان درست مصرف کنیم که متاسفانه این موضوع در کشور به صورت دقیق و کارشناسانه نبوده و عمل نمی شود. دلیل این موضوع آن است که کشاورز همچنان به روش های سنتی اقدام می کند.

سید مهدی حسینی یزدی رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره مصرف سالیانه سموم کشاورزی در ایران اظهار داشت: در ایران سالیانه حدود27 تا 32 هزار تن سم کشاورزی مصرف می‌شود که از این مقدار 20 الی 25 درصد وارد شده و 75 درصد در داخل کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز بر میزان استفاده از کود و سموم کشاورزی تاثیری نداشته است گفت: نرخ ارز هیچگونه تاثیری بر استفاده کشاورزان از سموم و کود و در تولید محصولات ندارد چرا که در داخل تولیدات با کیفیت و مطلوبی داریم که می تواند نیازها ما را تامین کنیم. 

به گزارش برنا، میزان کود و سمی که کشاورز مصرف می کند باید کنترل شده باشد؛ نوع کود و سم هم باید مشخص باشد؛ متاسفانه سمومی که به کشور وارد می شوند، مناسب نیست در حالیکه باید سموم نهایتا تا ۱۰ روز روی میوه و سبزیجات باقی بماند اما سمومی که ما مصرف می کنیم، در میوه جذب می شوند.

کشاورز سم و میزانی که باید مصرف شود را بداند تا در نهایت محصولات بی کیفیت تولید نشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!