مجمع ملی خبرگان کشاورزی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید


تغییرات مجمع ملی خبرگان کشاورزی بعنوان شخصیت حقوقی و موسسه غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اختصاص شماره ثبتی و شناسه ملی در تاریخ 20/6/1401 به ثبت رسید. این اقدام طی سالها پیگیری از سوی مجمع ملی خبرگان کشاورزی و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به استناد صورتجلسه هیات مدیره و مجوز اخذ شده این مجمع از وزارت کشور صورت گرفته است. بر این اساس ثبت انجام شده آقایان خسروکلهر بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل، عبدالرضا خزاعی عضو اصلی و رئیس هیات مدیره، علی کاظمی عضو اصلی هیات مدیره، سیدمحمد هاشمی عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره، رضا بابانزاده، حسینعلی کاکاوند و منوچهر بابابیک مراد علی وند به سمت عضو اصلی هیات مدیره می باشند. همچنین سید مصطفی باقری و محمود راهداری اعضای علی البدل، سجاد سنجابی بازرس اصلی و علی اکبر عطاالهی بازرس علی البدل تعیین شده اند.

گفتنی است دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استناد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مجمع ملی خبرگان کشاورزی را برای سازماندهی برگزیدگان نمونه بخش کشاورزی که توسط ستاد انتخاب نمونه های وزارت جهادکشاورزی انتخاب و معرفی می شوند سازماندهی نموده است و هدف آن فراهم ساختن بستر لازم برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق انتقال دانش، روش ها و شیوه های نوین و کارآمد و تجارب ملی و بین المللی از طریق این تشکل می باشد. مجمع ملی خبرگان کشاورزی در سال 1384 از وزارت کشور مجوز تاسیس اخذ کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!