شهرک‌های مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی توسعه می‌یابد


معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از ظرفیت زیرساختی برای جانمایی و ساخت شهرک مولد و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی بازدید کرد.

به گزارش  ایرنا «روح الله دهقانی» روز پنجشنبه در بازدید میدانی و بررسی ظرفیت های ایجاد شهرک مولد و دانش بنیان در حوزه کشاورزی با اشاره به حمایت از ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به وسیله احداث شهرک‌های مولد و دانش بنیان، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره در فرمایشات خود بر ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارند. ما نیز در معاونت علمی این راهبرد را سرلوحه قرار داده‌ایم و در حوزه‌های اولویت دار و مهمی چون سلامت، امنیت غذا، انرژی، کشاورزی و سایر حوزه‌هایی که به اقتصاد دانش‌بنیان گره خورده‌اند، به دنبال بستر اتصال بازار واقعی به شرکت‌ها هستیم.

وی، شهرک‌های مولد و دانش بنیان را الگویی متناسب با رفع نیاز جامعه به کمک فناوری، نوآوری و مشارکت بخش خصوصی دانست و ادامه‌داد: قرار است این شهرک ها بر مبنای اقتصاد مردمی و برخاسته از مردم راه اندازی شوند و به بهره برداری برسند. برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، منتورها، مواد اولیه، نهاده و سایر اجزای زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه کشاورزی دیده شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری گفت: در مجموع یک مدل کامل و اقتصادی که هدف آن رفع نیازهای مردم باشد، در همه حوزه های اولویت دار باید در کشور ایجاد شود. باید شکل و شیوه درست اقتصاد دانش بنیان در قالب یک الگوی مناسب اجرایی شود تا بخش خصوصی و مردم به این عرصه ترغیب شوند. تلاش داریم تا این الگوسازی را انجام دهیم و این روند را پیاده و اجرایی‌ کنیم تا سایر مردم و بخش ها به فعالیت در این عرصه ترغیب شده و ورود پیدا کنند.

برپایه این گزارش و طبق اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، حمایت از ایجاد شهرک‌های مولد و دانش‌بنیان در راستای موافقت‌نامه‌ای که پیشتر میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده بود، انجام می‌شود که با محوریت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، الگوسازی و پیاده سازی مدل های مطلوب و نوآورانه در حوزه کشاورزی است.

برای اجرای اولیه این طرح از زمینی به مساحت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار بازدید انجام شد و قرار است این ظرفیت برای شرکت های دانش بنیان و فناور ایجاد شود که فناوری را از مرحله آغاز تا بازار در این شهرک پیاده و اجرایی کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!