دیدار صمیمانه اعضای هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان البرز با دکتر بازدار ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان البرز


در این دیدار که شنبه 14 آبان ماه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد اعضای هیئت مدیره پس از تبریک خدمت دکتر بازدار ، مشکلات بخش کشاورزی استان و درخواست های کانون را بیان نمودند .

طبق دستور دکتر بازدار مقرر گردید ، در جلسات شورای هماهنگی مدیران و جلسات تخصصی معاونت ها یک نفر از اعضای کانون حضور داشته باشند .
همچنین ، هفته آینده جلسه ای با حضور ریاست محترم سازمان ، معاونین سازمان ، اعضای هیئت مدیره خبرگان کشاورزی و یک نماینده از هر تشکل بخش کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!