دومین جلسه اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران برگزار شد


دومین جلسه اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان اتاق‌های اصناف کشاورزی استان ها، هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران، مشاورین اتاق اصناف کشاورزی ایران، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در اجلاس اتاق ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در روز 24 مرداد ماه 1401 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در ابتدای این جلسه ابراهیم زاده نایب رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ضمن قرائت دستور جلسه، گزارشی از اقدامات انجام یافته اتاق اصناف کشاورزی ایران بیان نمود که عبارت بود از:

حضور در جلسات قیمت گذاری محصولات کشاورزی، برگزاری دوره کاربری ویژه کاربران سامانه جامع بهره برداران کشاورزی اتاق اصناف کشاورزی ایران(سبک) و هماهنگی پیوند لینک این سامانه با سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی(سماک) وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری اعتبار بخشی پروانه کسب در وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری برقراری بیمه کارفرمایی با اقدام استان اصفهان و دریافت حکم دیوان عدالت اداری در این خصوص، شرکت در جلسات معاونت باغبانی در خصوص دستورالعمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی برای صدور شناسنامه باغات و هویت بخشی به مبادی تولید محصولات باغبانی، همکاری با دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی در تنظیم جدول زمان بندی استقرار ساختار جدید و حضور در جلسات کمیته تدوین دستورالعمل ها.

سپس عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت: از زمانی که آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصلاحیه مصوب هیات وزیران ابلاغ شد، مقدمات استقرار ساختار جدید و تهیه و تدوین اساسنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های ذیل آیین نامه با همکاری نظام صنفی کشاورزی کشور انجام گردید و از ابتدای سال1401جهت اجرای برنامه زمان بندی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی هماهنگی های مشترک با اتاق اصناف کشاورزی ایران انجام گرفت تا اقدامات بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی علیرغم مسائل و مشکلات موجود و با تسهیل امور، پیشبرد داشته باشد و در نهایت، امید ما به همراهی و همیاری نمایندگان اتاق‌های اصناف کشاورزی استان ها می باشد. در ادامه امینی و حسینی مشاورین اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص چرایی پیگیری های چندین ساله موضوع اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی پس از تجارب ده ساله تشکیل ساختار نخست آن در پاسخ به نیازها و خلاء های ساختار پیشین، برخی چالش های اجرایی تشکیل کمیسیون های نظارت شهرستان و شهرستان مرکز استان به ارائه مطالب پرداختند.

سپس خاکزاد رستمی در اجرای یکی از مفاد دستور جلسه به ارائه گزارش در خصوص فعال نمودن سامانه سبک، اقدام برای معرفی و آموزش سامانه مذکور در 30 استان، لزوم احصاء اعضاء و بارگذاری اطلاعات بهره برداران در سامانه سبک به عنوان زیرساخت اساسی جهت تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی، لزوم آگاهی رسانی و تبیین مفاد دستورالعمل ها در استان ها و شهرستان ها برای اعضای مربوط اتاق ها، دبیرخانه ها و کمیسیون های مربوط  و همچنین در باره اجرای شیوه نامه صدور شناسنامه باغات ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی و تفاهم نامه چهارجانبه صدور سند اراضی کشاورزی مطالبی ارائه کرد.   در ادامه جلسه، نمایندگان اتاق‌های اصناف کشاورزی استان ها در این جلسه به طرح نقطه نظرات و مسائل و مشکلات کشاورزان و واحدهای بهره برداری بویژه در خصوص مشکلات توزیع برق واحدهای تولیدی، مسائل مالی و تجهیزی اداری در وضعیت گذار نظام های صنفی کشاورزی به اتاق های اصناف کشاورزی پرداختند.

در پایان در اجرای دستور جلسه، دستورالعمل کمیسیون های اتاق اصناف کشاورزی ایران، مرکز استان و شهرستان بررسی و به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید. همچنین مقرر گردید پیشنهادهای جدید روسای اتاق اصناف کشاورزی مراکز استان ها جهت الحاق به اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی برای بررسی در هیات دولت به اتاق اصناف کشاورزی ایران ارسال شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!