حمایت مجمع ملی خبرگان کشاورزی از معرفی محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی


مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ،تشکل نمایندگان نمونه و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی از سطوح شهرستان ،استان و کشور همزمان با معرفی کاندیدای پیشنهادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی ، ضمن اعلام حمایت از مهندس محمد علی نیکبخت ،گزینه معرفی شده دولت محترم ،از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ،درخواست همراهی و رای اعتماد به این مدیرجهادی را که دارای خصایل والای شخصیتی و مدیریتی بوده و در حوزه عمل به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی ، در عرصه های کشاورزی و روستایی کشور با تجربه و توانمند میباشد را داریم. مجمع ملی خبرگان کشاورزی خطاب به ریاست محترم جمهور ،هیات محترم وزیران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد؛ مردم‌مداری، دانایی و توانمندی، تجارب گرانبهای مدیریتی در سطوح شهرستان، استان و ملی به همراه صداقت و شفافیت عمل جناب آقای مهندس نیکبخت در حوزه فعالیت های بخش کشاورزی از صفات بارز ایشان بوده و امید است با همراهی و رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شاهد سکانداری بخش کشاورزی توسط جناب آقای مهندس نیکبخت باشیم و با حضور ایشان در جمع هیات وزیران شاهد اعتلای هرچه بیشتر بخش کشاورزی، ارتقاء امنیت غذایی کشور، تنظیم و اجرای برنامه های حمایتی، توسعه بخش کشاورزی و تسهیل در تحقق اهداف کلان و راهبردی بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی در سطح کشور باشیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!