حمایت فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی از گزینه پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی


محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهندس محمدعلی نیکبخت را گزینه مناسبی برای تصدی وزارت جهادکشاورزی معرفی کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: «وزارت جهادکشاورزی یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور مهندس نیکبخت گزینه معرفی شده از سوی ریاست جمهوری جهت تصدی پست وزارت جهادکشاورزی با توجه به سوابق 30 ساله مدیریت و پاکدستی در وزارت جهادکشاورزی و توجه خاص به تشکل‌ها، گزینه‌ای اصلح است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «بدینوسیله فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران حمایت خود را از گزینه پیشنهادی اعلام می‌دارد، با امید به آنکه وزارت جهادکشاورزی در ریل اصلی خود قرار گیرد.»

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!