حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی از نظام صنفی کشاورزی در راستای سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی


نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعضای هیات رئیسه جدید نظام صنفی کشاورزی کشور در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

به گزارش پات و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، دکتر اسماعیل قادری فر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت و ارکان وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از تشکل‌ها و صنوف کشاورزی بر نقش آفرینی آنان در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای حضور نظام های صنفی در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تاکید کرد.

دکتر قادری فر افزود: نظام صنفی کشاورزی بعنوان ساختار و شبکه ای که منافع قانونی، صنفی و اجتماعی کل بهره برداران را پیگیری می کند، منطبق با وظایف مقرر شده قانونی خود در جهت ارتقای سطح مهارت و دانش اعضا و کشاورزان و همچنین سطح تکنولوژی، در مواردی همچون چگونگی استفاده از ظرفیت های حوزه فن آوری و دانش بنیان در بخش کشاورزی، برنامه ریزی و ورود نماید.

وی همچنین در ادامه بر لزوم سامانه ای نمودن امور و وظایف محوله نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید مصوب هیات دولت و همچنین بر آمادگی مدیریت های اداری و فن آوری سازمان مرکزی تعاون روستایی در این تعامل و همراهی تاکید کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: باید به دنبال ایده و راه حل اجرایی با هماهنگی و همکاری معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برای افزایش اعتبار پروانه فعالیت صادره توسط نظام های صنفی کشاورزی که در ساختار جدید به پروانه کسب، تغییر یافته است، باشیم. نیاز است موضوع ایجاد انگیزه نزد کشاورزان برای استقبال هر چه افزونتر جهت عضویت در نظام های صنفی، نقد و بررسی شود و رئوس این انگیزه ها نیز مسائلی همچون ارتقا بخشی به پروانه ها و مسائل مربوط به بیمه کارفرمایی است.

قادری فر با بیان اینکه توسعه کشت قراردادی محصولات کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بنا به تجربه فعالیت و مبانی ساختار جدید خود از ظرفیت های لازم جهت برنامه ریزی و حضور و نقش آفرینی بعنوان مجری کشت قراردادی در کشت گندم استان ها و مشارکت در سامانه های هوشمند کشاورزی همچون سامانه کشت یار در همراهی با سازمان تعاون روستایی که امور سیاستگذاری و حاکمیتی آن را عهده دار است، برخوردار می باشد.

این مقام مسئول در جمعبندی سخنان خود، توجه هیات رئیسه جدید نظام صنفی کشاورزی کشور را بر رئوس چند موضوع جلب نمود و گفت: نظام مند نمودن داده های شناسنامه ای کشاورزان تحت فن آوری اطلاعات، استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و سازماندهی تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان و ایران، کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها، اعتبار بخشی پروانه های فعالیت و کسب، امور رسانه ای و اطلاع رسانی، برنامه عمل در امور حاکمیتی واگذار شده، فعال شده در حوزه های جدید علمی و نوآورانه بخش کشاورزی از آن جمله بود.

در ادامه این جلسه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن بیان نحوه تشکیل ساختار نظام صنفی کشاورزی بعنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی در کشور و برخی دستاوردهای آن در جهت دفاع از منافع صنفی کشاورزان، گزارشی از روند اصلاحیه ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در انطباق با قانون نظام صنفی کشور و اقدامات پس از ابلاغ آن، تشکیل دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی و برگزاری جلسات مربوط با حضور نمایندگان هفت وزارتخانه و اتاق های اصناف، تشکیل کارگروه تدوین و مستندسازی اساسنامه ها و دستورالعمل ها با همراهی نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور و پیگیری های مستمر امور ابلاغ ساختار جدید از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی ارائه نمود.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ ساختار جدید به سازمان ها و جهاد کشاورزی جهت اجرا، آغاز فرآیند استقرار، تشکیل کمیسون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها بر لزوم حمایت همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی و همراهی نظام صنفی کشاورزی در این ارتباط تاکید کرد.

⏪همچنین در ادامه جلسه قاسم پیشه ور رئیس جدید نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: تقویت ساماندهی نظام های صنفی کشاورزی با طراحی مشوق های ویژه برای کشاورزان به منظور ترغیب بیشتر در عضویت ارتباط مستقیم دارد و از این رو در خصوص مسائل حوزه های پروانه کسب، امور سامانه ای، موضوع تامین اجتماعی و … نیاز به واکاوی مجدد است.

سپس محمدجواد خاکزاد رستمی، مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور به برخی برنامه ها و اقدامات در حال انجام و پیگیری نظام صنفی کشاورزی کشور در حوزه خدمات الکترونیکی و سامانه ای اطلاعات بهره برداران اشاره کرد و ساماندهی بخش کشاورزی را منوط به تامین دقیق نیازهای اطلاعاتی آن برای سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران، پژوهشگران عنوان کرد.

گفتنی است، این نشست با حضور دکتر اسماعیل قادری فر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهان پناه معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری، عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، پیشه ور، ساروقی، ابراهیم زاده اعضای هیات رئیسه جدید نظام صنفی کشاورزی کشور و خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *