حضور مجمع خبرگان در همایش ملی تحول بخش کشاورزی


همایش ملی تحول بخش کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم دوشنبه 17 بهمن‌ماه در سالن خوشه وزارت جهادکشاورزی با حضور مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور برگزار شد.

تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی، گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه‌ برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش، توسعه تشکل‌های دانش‌بنیان، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب و به حداقل رساندن ضایعات از مهمترین محورهای این همایش به‌شمار می‌رود.

متن سخنرانی خبرگان کشاورزی به شرح زیر است:

بانام و یاد خدا
استحضار دارید مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با 32 کانون استانی و 430 انجمن شهرستانی در سطح کشور متشکل
از کشاورزان نخبه ،برتر ،پیشرو ،خالق و خوش ذوق فعال درسطح کشور میباشد که با هدف تحقیق،پژوهش،ترویج،ارتقاءسطح دانش و فن آوری و همچنین انتقال دانش روز درراستای افزایش بهره وری ایجاد گردیده که این ظرفیت قوی و کارآمد می تواند در راستای تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان بخش کشاورزی کشور همراه دولتمردان در این بخش باشد.
قطعا اجرایی شدن طرح ارزشمند الگوی کشت در سطح کشور یکی از طرح هایی است که مشارکت نخبگان می تواند پذیرش آن از سوی بهره برداران را سهل تر و سرعت اجرای آن را بهبود می بخشد.امروزه با افزایش قیمت نهاده های کشاورزی خصوصا کود وسم یکی از دغدغه های تولید کنندگان کاهش کیفیت سموم کشاورزی بوده که ضمن افزایش هزینه های تولید به جهت مصرف چند باره مبارزه با آفات ،سلامت جامعه را نیز با خطر جدی روبرو نموه است .


همگان اذعان دارند حضور در بازارهای جهانی و اقتصادی کردن تولید در این بخش مستلزم رعایت استانداردهای جهانی و کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی می باشد.تاکنون چه اقداماتی بطور جدی در خصوص کاهش دوره کارنس سموم و تولید محصول سالم صورت گرفته است ؟
طبق عکس های هوایی سال 1336شهرستان ری استان تهران دارای حدود 34000 هکتار اراضی کشاورزی بوده است این یک سوال جدی است درآن سالها سمی وجود داشته یا خیر ؟چقدر سم مصرف میشده ؟امروز اراضی شهرستان ری چقدراست ؟چقدر سم مصرف میشود؟
قطعا کشت یکنواخت طی سالیان متمادی و مقاوم شدن آفات در مقابل سموم در کنار کاهش کیفیت سموم کشاورزی کشاورزی یکی از عاملهای اصلی افزایش مصرف بی رویه سموم می باشد .
آیا تاکنون بطور جدی به فاصله گل دهی محصول خیار درختی تا مصرف آن که گاها کمتر از 48 ساعت است در مقابل مبارزه با آفات این محصول و اندک فرصتی که در اختیار تولید کننده می باشد اندیشیده اید؟ ضرورت دارد سازمان محترم حفظ نباتات در خصوص کاهش دوره کارنس سموم و افزایش کیفیت سموم تولیدی و وارداتی تمهیدات جدی تری را اتخاذ نماید .
عودت محصولات کشاورزی از مقاصد صادراتی و سایر چالشهایی که طی سنوات گذشته با آن روبرو بوده ایم ضرورت بازنگری در تکنیکال ساخت سموم را بیش از گذشته به ما متذکر میگردد.
همچنین با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و رقابت بین شرکت های تولید کننده در جهت کاهش قیمت تمام شده جهت حضور فعال در بازار سبب کاهش کیفیت سموم و به تبع آن افزایش مصرف سموم توسط بهره برداران به یکی از چالشهای جدی پیش روی بخش کشاورزی تبدیل شده است .
افزایش چند برابری قیمت نهاده های کشاورزی از جمله کود های پایه عمال باعث حذف این نوع کود ها از هزینه های تولید گردیده و امروزه با کاهش عملکرد در واحد سطح روبرو شده ایم که ضرورت دارد در این خصوص سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور ضمن رعایت سیاست های کلان دولت در جهت هدفمند کردن یارانه ها تمهیدات دقیق تری را به جهت جلوگیری از کاهش عملکرد در واحد سطح و حفاظت از منابع ملی کشور از جمله آب و خاک در نظر بگیرند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!