جزئیات برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی


جزئیات برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲  منتشر شد.

به گزارش تسنیم  برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال زراعی 1401- 1402 منتشر شد.

 از مهم ترین رویکردها و ویژگی های  الگوی کشت فوق می توان به صرفه جویی آب3 میلیارد متر مکعب، تولید غذای بیشتر با آب کمتر، صرفه جویی ارزی 2/2 میلیارد دلاری در سال اول اجرا، تولید غذای 5 میلیون نفر( افزایش تولید)، توصیه های فنی محصولات مختلف در الگوی کشت، طبقه بندی استانهای کشور در تولید گروه های مختلف محصولی برای الگوی کشت، توسعه کشت در دیم زارهای کم بازده و اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه می توان اشاره کرد.

بنابراین گزارش  در تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بر شرایط اقلیمی، بهره ‏برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی توجه شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!