جزئیات افزایش قیمت آب بهای محصولات کشاورزی 


مدیر کل آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات افزایش قیمت آب بهای مورد استفاده در بخش کشاورزی در بخش های منابع آب زیر زمینی و آب جاری و پایاب سد ها را اعلام کرد.

رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: با وجود اینکه قانونی برای دریافت مصوبه مربوط به دریافت حق النظاره از صاحبان چاه‌ها وجود دارد اما مجلس این وزارتخانه را برای دریافت این مبلغ منع کرده بود.

وی افزود:  در بودجه سال 1400 با پیشنهاد وزارت نیرو در بند “ه” تبصره 8 بودجه، بندی گذاشته شد که به ازای برداشت هر متر مکعب 20 تومان  و از چاهی های غیر مجاز نیز به ازای هر متر مکعب 100 تومان توسط وزارت نیرو از بهره داران دریافت شود.

مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در بودجه سال جاری(1401) نیز برای  برداشت از منابع آب زیرزمینی آمده است  مبلغ حق النظاره برای هر متر مکعب از چاه های مجاز 30 تومان و چا های غیرمجاز 300 تومان دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: این منابع مالی حاصله از بهره برداران از چاه ها باید برای خود دشت و تعادل بخشی به سفره های آب های زیرزمینی استفاده شود.

مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:چاه های غیر مجاز با وجود اینکه کنتور ندارند وزارت نیرو از میزان برداشت صورت گرفته از منابع آبی برآورد دارد و مبالغ دریافتی بر این اساس دریافت می شود.

سرافرازی گفت: برای استفاده از آب های جاری نیز با عنوان تثبیت آب بهای زراعی در مناطقی که دولت شبکه مدرن ایجاد کرده یعنی پایاب سدها، سه درصد ارزش محصول، شبکه های نیمه مدرن دو درصد ارزش محصول و برای برداشت های سنتی یک درصد ارزش محصول دریافت می‌شود.

سرافرازی گفت: در قانون تثبیت آب بهای زراعی و برای بهره برداری از منابع آب جاری با توجه به اینکه آب بها از بهره برداران بر اساس ارزش محصولات تولیدی آنها و تناژ قابل برداشت در هر هکتار دریافت می شود و با توجه به اینکه قیمت  محصولاتی مانند برنج از هر کیلوگرم 30 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافته، قیمت آب‌بهای آنها نیز افزایش یافته است که توسط وزارت نیرو دریافت می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!