توسعه گلخانه‌ها برای اثر بخشی بر بهره‌وری آب


رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت: امسال، در بحث توسعه گلخانه‌ها متمرکز شدیم؛ تا بتوانیم با تکنولوژی‌هایی که متناسب با شرایط اقلیم کشور است؛ در بخش بهره‌وری آب اثر بخش باشیم.

حسین دهقانی سانیچ رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در گفت‌وگو با ایانا، درباره لزوم اجرای طرح‌های بهره‌وری آب بیان کرد: در شرایط امروز، دو مشکل عمده از جمله محدودیت منابع آب و  وابستگی به خارج از کشور برای تامین امنیت غذایی داریم. ما نیازمند مدیریت در این زمینه هستیم. 

دهقانی افزود: امسال، روی بحث توسعه گلخانه‌ها متمرکز شدیم؛ تا بتوانیم تکنولوژی ارزان قیمت و تکنولوژی‌هایی که متناسب با شرایط اقلیم کشور است و مصرف انرژی بالایی هم نداشته باشد را معرفی کنیم. به این ترتیب می‌توانیم در بخش بهره‌وری آب اثر بخش باشیم.

وی افزود: شاید کاهش مصرف آب را به راحتی نتوانیم اعمال کنیم. اما اگر بتوانیم از آبی که در اختیار داریم، محصول بیشتری را تولید کنیم که همان بهره‌وری می شود، می‌توانیم وابستگی خود را به منابع آبی موجود کم کرده و در تولید غذا، خود اتکاتر شویم. بر همین مبنا، این موضوع اهمیت و اولویت بالایی در کشور دارد.

رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ادامه داد: در موسسه فنی و مهندسی، حدود 10 سال است که در حوزه لزوم بهره‌وری آب کار می‌کنیم. راهور این موضوع بودیم و تمام موسسه پژوهشی را به اختیار گرفتیم که بتوانیم روی این موضوع کار کنیم. در حال حاضر هم، لزوم بهره‌وری آب را بانگاه کاهش مصارف مفید و غیر مفید آب دنبال می‌کنیم.

دهقانی درباره مهم‌ترین برنامه‌های موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تاکید کرد: هوشمندسازی مدیریت آبیاری در سطح مزارع کشاورزی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ما در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی است. حدود سه سال پیش بر همین مبنا، طرح‌های آزمایشی را در سطح آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی داشتیم.

وی گفت: براساس نتایج مثبت این طرح‌های آزمایشی از سال گذشته با همکاری معاونت آب و خاک وزرات جهاد کشاورزی برای توسعه این رویکرد و فن‌آوری به استان‌های مختلف وارد عمل شدیم. تلاش کردیم که مزارع آزمایشی را در سطح کشور تعمیم دهیم.

رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی یادآور شد: صرفه‌جویی مصرف آب در کشاورزی دشوار بوده و نیازمند افزایش توانمندی در بخش‌های مختلف غیر آب است. بر همین مبنا، توجه به الگوی کشت و پایه‌های گیاهی بهتر، برای اینکه بتوانیم کشت‌های جایگزین داشته باشیم و  ضایعات بخش کشاورزی کاهش یابد، باید در اولویت قرار بگیرد.

دهقانی متذکر شد: در حال حاضر، تمرکز ما در هوشمندسازی مدیریت آب است. در بحث کاهش ضایعات هم طرح جامعی را داریم تا نقاط حساس را برای محصولات استراتژیک و محصولاتی که دارای اهمیت برای کشور هستند، شناسایی کنیم. پس از آن قادر خواهیم بود تکنولوژی مرتبط برای کاهش ضایعات را معرفی کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!