تعیین اعضای جدید هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی


جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، پیرو مصوبه جلسه مورخ 14 اسفند سال 1401 هیات مدیره مجمع مبنی بر استعفای مدیرعامل و تعیین سمت مجدد اعضای هیات مدیره با حضور 6  نفر از اعضای هیات مدیره مجمع مذکور، عدل طلب، ادیب، کرمی مقدم و دادجو از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد در روز 16 فروردین ماه 1402 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد، پس از استماع نظرات، پیشنهادها و دیدگاه های اعضا، سمت اعضای اصلی هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی تعیین گردید و بدین ترتیب آقایان: سیدمحمد هاشمی بعنوان رئیس هیات مدیره، رضا بابانزاده بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، علی کاظمی بعنوان خزانه دار و حسینعلی کاکاوند بعنوان مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی انتخاب شدند.

در پایان این جلسه مقرر گردید آقای کاکاوند مدیرعامل مجمع طی هفته آتی جهت ثبت تغییرات هیات مدیره اقدام مقتضی با تعامل وزارت کشور، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری معمول دارد. همچنین مقرر گردید پس از ثبت تغییرات، نسبت به برنامه ریزی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس جدید مجمع ملی خبرگان کشاورزی اقدام شود.

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استناد آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مجمع ملی خبرگان کشاورزی را با هدف سازماندهی برگزیدگان نمونه بخش کشاورزی و فراهم ساختن بستر لازم برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان از طریق انتقال روش ها و شیوه های نوین و کارآمد و تجارب ملی و بین المللی مطابق با اساسنامه مجمع در سال ۱۳۸۳ سازماندهی و تشکیل داده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!