تجمیع زمین‌های کشاورزی مهم‌ترین پیش‌نیاز اصلاح الگوی کشت است


معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کوچک شدن زمین‌های زراعی و باغی مهم‌ترین مانع اجرای کامل و درست اصلاح الگوی کشت است و این طرح بدون تجمیع اراضی کشاورزی موفق نخواهد بود.

به گزارش برنا، علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی، در آیین تجلیل از نمونه‌های کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: ۷۵ درصد زمین‌های کشاورزی کشور، زمین‌های کمتر از پنج هکتاری است و طی ۱۰سال آینده ۹۰ درصد اراضی به زیر سه هکتار می‌رسند که این موضوع یک خطر و تهدید بسیار جدی است.

وی ادامه داد: در زمین‌های کوچک کارهای ضروری مانند، تناوب کشت، تسطیح و آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون قابل اجرا نیست و همه این موضوعات تجمیع اراضی کشاورزی را به یک ضرورت و اولویت مهم و فوری تبدیل کرده است.

مهاجر خاطرنشان کرد: در صورت رفع موانع و اجرای اصلاح الگوی کشت، بسیاری از مسائل مزمن مانند برقراری تعادل عرضه و تقاضا و مدیریت منابع انرژی حل خواهد شد.

معاون وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: اجرای این طرح دست جهاد کشاورزی نیست و سایر بخش‌ها هم باید همکاری کنند و به همین دلیل مسئول و مجری اصلاح الگوی کشت، استانداران هستند و دبیری آن به جهاد کشاورزی هر استان واگذار شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!