تبیین برنامه های مجمع ملی خبرگان کشاورزی در جلسه با دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد


نشست مشترک هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 با هدف بررسی روند فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پات و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در ابتدا بیژن جهان پناه معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظامهای بهره برداری ضمن تاکید بر جایگاه نمونه های کشوری و مجمع ملی خبرگان کشاورزی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این افراد بعنوان الگو و ارائه دهنده مدل ها و روش های فنی، بازوی اجرایی بخش دولتی مطرح می باشند. بهره مندی از نظرات مجمع ملی خبرگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با بخش کشاورزی از مواردی است که مورد تاکید می باشد.

سپس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن بیان اهمیت جایگاه خبرگان بعنوان سرمایه های اجتماعی در انتقال تجارب و دانش فنی به شاغلین بخش كشاورزی، بر تدوین برنامه های اجرایی پیش رو و آتی مجمع مذکور جهت ارائه به مقام عالی وزارت، لزوم برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح اساسنامه مجمع و بازنگری در شیوه های عضوگیری، تامین منابع مالی، برای رفع موانع موجود تاکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی به ارائه برخی چالش ها و موانع موجود پرداختند که لزوم تبیین نقش و جایگاه خبرگان کشاورزی در دستگاه های دولتی، نقش آفرینی آنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مربوط به قیمت گذاری محصولات کشاورزی، توزیع نهاده ها واگذاری تصدیگری ها به مجمع خبرگان کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت. این اعضا همچنین پیشنهاد نمودند که برای تحقق جایگاه اصلی این تشکل، مکاتبه و ابلاغیه ای از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به روسای جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان ها و شهرستان های تابعه به منظور استفاده از اعضای هیات مدیره خبرگان استانها و شهرستانها بعنوان مشاوران فنی کشاورزی در این دستگاهها صادر گردد. ضمن آنکه در این جلسه گزارشی از روند امور ثبت مجمع مذکور از سوی نماینده موسسه کارگزاری پیگیری کننده این موضوع ارائه گردید.

اعضای حاضر در این نشست را آقایان خزاعی، بابان زاده، کلهر، هاشمی،کاظمی، مرادعلیوند، کاکاوند و رهداری از اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی و تنوره رئیس هیات مدیره کانون خبرگان استان زنجان، جهان پناه معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظامهای بهره برداری، عدل طلب مدیرکل، ادیب و کرمی معاونین دفتر، دادجو  و روزبهانی رئیس  و کارشناس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و آقای امیریکارگزار موسسه ثبت انجمن ها تشکیل می دادند.     گفتنی است دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استناد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مجمع ملی خبرگان کشاورزی را با هدف سازماندهی برگزیدگان نمونه بخش کشاورزی و فراهم ساختن بستر لازم برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان از طریق انتقال دانش، روش ها و شیوه های نوین و کارآمد و تجارب ملی و بین المللی مطابق با اساسنامه مجمع در سال 1383 سازماندهی و تا کنون تعداد 384 انجمن شهرستانی و 32 کانون استانی خبرگان کشاورزی در سطح کشور تشکیل داده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *