برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیئت مدیره خبرگان کشاورزی استان البرز و تشکل های بخش کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی استان البرز


نشست هم اندیشی اعضای هیئت مدیره خبرگان کشاورزی استان البرز و تشکل های بخش کشاورزی با دکتر بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، معاونین و جمعی از مدیران سازمان، مدیران کل و معاونین دستگاه های تابعه و نمایندگان تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی استان در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست ضمن استماع مسائل، مشکلات و پیشنهادات نمایندگان تشکل ها و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان با بیان اینکه بخش کشاورزی متعلق به تولیدکنندگان است و موفقیت این بخش برای تأمین امنیت غذایی در گرو تلاش و زحمات همه ی کشاورزان و تشکل های تولیدی است از معاونین و مدیران سازمان دستگاه های تابعه خواست اقدام به موقع در خصوص رسیدگی به درخواست ها و تشکل ها، بازدید ها در دستور کار قرار گیرد.
دکتر بازدار با اشاره به اینکه تشکل ها پشتوانه خوبی برای حل مسائل بخش کشاورزی هستند و حضور پررنگ آنها در پیشبرد اهداف وزارت و تأمین امنیت غذایی بسیار اثرگذار است، بر افزایش تنوع تولیدات به ویژه در حوزه کشاورزی دانش بنیان، برنامه ریزی برای استفاده از همه ی ظرفیت ها و توانمندیها، استفاده از تجارب سایر کشورها، توسعه کشاورزی تجاری، راه اندازی روستابازارها در راستای افزایش عرضه مستقیم محصولات وحمایت از کشاورزان و دامداران، تولید محصول سالم و افزایش تعاملات با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسائل و تقویت بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

همچنین مصوب گردید ، معاونین سازمان جهاد از اعضای خبرگان کشاورزی در مسائل بخش کشاورزی استان استفاده کنند و اعضای هیئت مدیره خبرگان کشاورزی در جلسات تخصصی سازمان جهاد کشاورزی حضور داشته باشند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!