برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده مجمع ملی خبرگان کشاورزی


مجمع عمومی عادی و فوق العاده مجمع ملی خبرگان کشاورزی با حضور اعضای هیات مدیره مجمع و مشارکت حداکثری نمایندگان استانی حاضر در جلسه، معاونین دفتر، رئیس اداره و کارشناسان سازماندهی تشکل ها دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، روز سه شنبه 26 مهر ماه 1401 در سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، عمده موارد مطرح شده در این جلسه پس از تشکیل هیات رئیسه چهار نفره مجمع در این جلسه عبارت بود از:

  • ارائه گزارش عملکرد نُه ماهه
  • پروسه ثبت تغییرات مجمع ملی خبرگان کشاورزی
  • گزارش مالی(هزینه ای) مجمع خبرگان کشاورزی
  • بررسی موضوع حق عضویت مجمع
  • وبسایت مجمع خبرگان کشاورزی
  • تعیین منابع مالی مجمع
  • پیگیری های ردیف اعتباری بودجه حوزه تشکل ها
  • تعاملات با مجلس در خصوص پیگیری امور کشاورزان در حوزه برق
  • برقراری شورای هماهنگی مجمع و معرفی کارگروه های تخصصی در محصول گندم و غیره.

در پایان جلسه وفق دستور جلسه مجمع مبنی بر اصلاح اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی مقرر شد که در مهلت زمانی بیست روزه نسبت به نظرخواهی مکاتبه ای و وبیناری با استان ها جهت اصلاح اساسنامه مذکور و ارسال آن به هیات مدیره مجمع و سپس دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام صورت پذیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!