برگزاری جلسه بررسی اصلاح اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی


جلسه بررسی و اصلاح اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی، پیرو مصوبه جلسه مهر ماه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مجمع مذکور با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه مجمع ملی خبرگان کشاورزی، مدیرکل، معاونین، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مشارکت وبیناری مسئولان امور تشکل های کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان ها و نمایندگان کانون های استانی این تشکل در روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پات، در اجرای دستور جلسه مجمع مبنی بر بررسی و اصلاح متن ۴۶ ماده ای اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی به منظور تایید نهایی آن، پیش نویس ارائه شده بند به بند از سوی آقای ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، قرائت و مورد بحث و تبادل آراء حاضرین در جلسه و اعضای حاضر از طریق مجازی قرار گرفت.

برخی از موارد مورد اشاره و مورد تاکید در این جلسه عبارت بود از:
-تاکید بر تدوین پیش نویس برنامه کوتاه مدت و میان مدت مجمع ملی خبرگان کشاورزی و نقشه راه عملکردی پنج ساله مجمع
-تعمیم موضوع فعالیت مجمع وفق الزام اداره ثبت شرکت ها، پس از عنوان سازماندهی و ساماندهی کشاورزان نمونه؛ به دفاع از حقوق نمونه های بخش کشاورزی و انتقال دانش بومی مد نظر قرار گیرد.
-تعیین تکلیف پروانه فعالیت صادره از سوی استانداری و فرمانداری به شعب کانون های خبرگان در استان و انجمن های مربوط در شهرستان
تعیین وضعیت حق عضویت و لحاظ تمهیدات لازم جهت جذب حداکثری اعضاء، و روشن شدن وضعیت بودجه ای مجمع
-اصلاحات در حوزه عمل و اختیارات مدیرعامل مجمع، همزمانی یا عدم همزمانی عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مجمع، مفاد شرایط انحلال مجمع، شرایط انتشار نشریه با رعایت قوانین و مقررات از سوی مجمع و غیره.

در پایان این جلسه تغییرات عنوان شده در متن اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی، مورد لحاظ قرار گرفت و با تصویب اصلاحات در مجمع ملی مقرر شد پس از تایید وزارت کشور جهت ثبت تغییرات به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارائه شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!