با کشاورزی قراردادی از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن حرکت می‌کنیم / هدف بانک مرکزی هدایت اعتبار به سمت تولید کشاورزی است.


رئیس کل بانک مرکزی بیان اینکه توسعه کشاورزی قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، گفت: اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.

به نقل از فارس،‌ علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی با تمجید از این اقدام، اظهار داشت: با این روش اتفاق خوبی که می‌افتد این است که از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن حرکت می‌کنیم.

وی افزود: از نظر ما خیلی مهم اس که این تامین مالی برای بخش خصوصی است، زیرا بخش کشاورزی یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از نگاه بانک مرکزی و سیستم بانکی نتیجه تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در قالب کشت قراردادی، تامین مالی هدفمند است که این یک دستاورد مهم برای بخش نظام بانکی و بخش کشاورزی است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این کار نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری بین دستگاهی است، گفت: یکی از مباحث مهم آموزش است. آموزش بسیار مهم است و پیشنهاد من این است که در حوزه بانکداری آموزش لازم را انجام دهند و ما هم باید جزوه، فیلم و دوره آموزشی داشته باشیم و شرکت‌های موفق هم تجربیات خودشان را در این دوره‌ها ارائه کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم حتما به بحث آموزش هم توجه دارد.

صالح آبادی افزود: یک‌سری زیرساخت‌های قانونی برای تکمیل این کار نیاز است که با همکاری دستگاه‌ها قوانین مورد نیاز آن باید تدوین شود.

وی با بیان اینکه موفقیت کشت قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، تصریح کرد: برای توسعه کشاورزی قراردادی، آقای ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی موضوع را در حوزه نظام بانکی دنبال خواهند کرد.

صالح آبادی گفت: اقدامات بانک مرکزی در تامین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!