باید با کمک تشکل‌ها به یاری کشاورزان برویم / اقدامات شاخص در حوزه کشاورزی نتیجه زحمات تشکل‌هاست / باید تشکل‌ها را باور کنیم


مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مهمترین وظیفه این سازمان، تنظیم بازار است که باید با کمک تشکل‌ها به یاری کشاورزان برویم.

به نقل از سازمان تعاون روستایی، محمدعلی نیکبخت در هجدهمین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی که با دستور کار تعاونی‌ها و تشکل‌های موفق استانی تشکیل شد، با اشاره به حضور و مشارکت مدیران و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات گفت: ما تصمیمات را با خرد جمعی و گروهی می‌گیریم و با قدرت تشکل‌هایمان، توان و ظرفیتی بیش از یک وزارتخانه داریم.

وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات شاخص انجام شده در حوزه کشاورزی بیان کرد: این مهم نتیجه زحمات تشکل‌ها بوده و کار سازمان مرکزی تعاون روستایی به تنهایی نبوده است.

نیکبخت گفت: فعالیت‌های شاخص خوبی به عنوان مدل و الگو در سطح کشور آغاز شده، اما به نسبت امور برجا مانده و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در سطح تعاونی‌های کشور موجود است قابل قیاس نیست.

وی تصریح کرد: ما نیز باید تشکل‌ها را باور کنیم و با تفویض اختیار، آن‌ها را در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها دخالت دهیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با تاکید بر وجود مشکلاتی در خریدهای توافقی، تصریح کرد: برای فرآوری و توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی، مواد غذایی و صنایع کشاورزی کمبود و عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که باید با استفاده از ظرفیت و یاری تشکل‌ها این مهم را به سرانجام برسانیم.

به گفته وی، مهمترین وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی تنظیم بازار است که در این مبحث باید قبل از ابلاغ سایر دستگاه‌ها به کمک تشکل‌ها به یاری کشاورزان برویم و با ایجاد تعادل و توازن بین تولید کننده و مصرف کننده در جهت تنظیم بازار گام مؤثری برداریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!