بازدید ابراهیم رئیسی از وزارت جهاد کشاورزی


سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیئت همراه امروز از وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های مربوط بازدید کرد و از نزدیک در جریان گردش کار این وزارتخانه قرار گرفت.

حوالی ظهر امروز سید ابراهیم رئسی و هیئت همراه به ساختمان مرکزی و اقع در خیابات طالقانی تهران رفت و از نزدیک در جریان کارهای این وزارتخانه قرار گرفت.

در این بازدید وزیر جهاد کشاورزی و معاونت‌ها گزارش های مربوط به این وزارتخانه را ارئه کردند و رئیس جمهور هم به موارد مهمی برای بهبود فعالیت ها در این بخش تاکید کردند.

وزرات جهاد کشاورزی نقش مهمی تامین مواد غذایی مردم دارد و ارز دولتی  ۴ کالایی که اخیرا در طرح اصلاح یارانه ها، حذف شد در برنامه تولیدات این وزارتخانه است.

موضوع قیمت محصولات کشاورزی، تامین امنیت غذایی، صادرات، وارادات کالاهای اساسی، بحران آب و غیره همه در این حوزه قرار دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!