ایران رتبه یک تولید و معرفی ارقام جدید کشاورزی در خاورمیانه است


معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۹۸ درصد هسته های اولیه بذور اصلاح شده محصولات زراعی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در کشور تولید می شود.

به گزارش تسنیم مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست با لطیفی  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی و آقامیری سرپرست وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت:  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از نظر جایگاه بین المللی ، رتبه 70 در میان سازمان ها و مراکز تحقیقات کشاورزی دنیا، رتبه 63 از نظر دستاورد و رتبه 72 از نظر نوآوری را داراست .
وی افزود:سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از نظر معرفی و تولید رقم رتبه یک ارقام جدید کشاورزی خاورمیانه است.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: 84 درصد واکسن های مصرفی پزشکی، 93درصد واکسن‌های مصرف دامی، 32 درصد واکسن های مصرف طیور و 50 درصد سرم های درمانی به ارزش 400 میلیون دلار توسط سازمان تات تولید می شود.

وی تصریح کرد: بیش از 98درصد هسته های اولیه بذور اصلاح شده محصولات زراعی به ارزش 700 میلیون دلار توسط سازمان تات تولید می شود.

خیام نکویی گفت: باغ گیاهشناسی ملی ایران در  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور جزو 7 باغ گیاهشناسی دنیا است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!