اولین حضور مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


خسروکلهر مدیرعامل مجمع ملی خبرگان با عضویت در شورای هماهنگی مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان مشاور رئیس سازمان حضور یافت.

این جلسه با حضور اقای نیکبخت رئیس هیات مدیره ومدیر عامل سازمان، آقای فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، آقای بهزاد نسب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مدیران ستادی و استانی سازمان برگزار گردید. ظرفیت های سازمان مرکزی و نحوه تعامل و همکاری فی مابین سازمان مرکزی ، سازمان میادین و تره بار و همچنین صندوق تامین توسعه بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت های اتحادیه های سراسری و مرکزی و همچنین تشکلهای تحت پوشش سازمان از مهمترین مباحثی بود که در این جلسه  مطرح گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!