اهمیت اجرای الگوی کشت از زبان معاون وزیر جهاد کشاورزی


معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی کشورمی‌داند که کشور به چه محصولات کشاورزی نیازمند است و همین محصولات را در الگوی کشت، ترویج و تشویق می‌کند.

فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با تسنیم  در واکنش به انتقاداتی که به ایجاد محدودیت در الگوی کشت مطرح می شود اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی کشور  به دنبال آن هست که تا حد ممکن نیاز کشور در داخل کشور تامین شود به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به بهره برداران فرمول می دهد که چه محصولی کاشته شود.

وی افزود: بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی می‌داند که کشور به چه محصولات کشاورزی نیازمند است و همین محصولات را  در الگوی کشت، ترویج و تشویق می‌کند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی همچنین در واکنش به اینکه با تکنولوژی می توان بر محدودیت های آبی فائق آمد و لزومی بر ایجاد محدودیت کشت با اجرای الگوی کشت وجود ندارد، گفت: در حال حاضر از تکنولوژی های خوب و نوینی برای کاهش مصرف آب کشاورزی استفاده می شود؛ همزمان با اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشوق‌هایی نیز به تولید کنندگان داده می شود.

وی تصریح کرد: به کشت محصولات کشاورزی مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی که در الگوی کشت قرار دارد مشوق های دولتی اعطا می شود و تکنولوژی‌های موثر در افزایش بهره وری آب نیز در تولید این محصولات وجود دارد و حتی بیشتر از تولیدات در سایر محصولات است.

عباسی گفت: کاهش آب بها، برق بها و یارانه نهاده‌ها مانند کودهای شیمیایی برای محصولاتی است که در الگوی گشت ابلاغی به استان‌های مختلف قرار دارند.

وی تصریح کرد: امیدواریم که در بودجه سال 1402 نیز بودجه مورد نیاز برای ارائه مشوق های اجرای الگوی کشت در کشور اعطا شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی به همه استان‌های کشور ابلاغ شده  است و در قالب برنامه ای چهار ساله اجرا می شود.

وی تصریح کرد: الگوی کشت در کشور ممکن است مشکلات و ایراداتی نیز داشته باشد این مشکلات به تدریج و برای سال آینده رفع می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!