افزایش ۱۱ درصدی تولید محصولات کشاورزی با اجرای الگوی کشت


وزیر جهاد کشاورزی گفت:اجرای الگوی کشت در سال جاری تولید محصولات کشاورزی را ۱۱ درصد افزایش می دهد و مصرف آب را ۶ درصد کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری برنا، در اولین مراسم اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از سند الگوی کشت محصولات کشاورزی توسط معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

 همچنین، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:اجرای طرح جهش در دیم‌زار های کشور کمک به اضافه شدن 4.5 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی می‌کند.

ساداتی نژاد اضافه کرد: کاهش 6 درصدی آب معادل 3 میلیارد مترمکعب آب است که در کشور صرفه جویی خواهد شد، حتی سطح زیر کشت در اراضی آبی نیم درصد کاهش اما سطح زیر کشت دیم افزایش می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی  گفت: ردیف بودجه ای برای نیز الگوی کشت در مجلس باید داشته باشیم در غیر این صورت مانند 50 سال گذشته اجرا نمی شود.

ساداتی نژاد ادامه داد: از 12 سال گذشته قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز اجرایی نشده بود اما در دولت سیزدهم اجرا شد.

وی افزود: برای بهره وری کشاورزی و افزایش راندمان تولید برنامه داریم به طوری  که با اجرای الگوی کشت 18 درصد افزایش بهره وری آب، 6 درصد کاهش مصرف آب معادل 3 میلیارد متر مکعب و افزایش 11 درصدی تولید محصولات کشاورزی را به همراه دارد و حتی سطح زیر کشت در اراضی آبی نیم درصد کاهش اما سطح زیر کشت دیم افزایش می‌یابد.

ساداتی نژاد گفت: در پایان، امیدواریم شاهد ردیف بودجه ای در سال آینده برای الگوی کشت باشیم که حداقل مبلغی که نیاز داریم 30 هزار میلیارد تومان است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!