تاثیر پتاس بر رشد گندم

نیاز غذایی گندم

در ارتباط با برنامه بهینه سازی مصرف کودها، اقدامات متعددی از قبیل ایجاد تعادل بین مقادیر مصرف انواع کودهای اصلی (ازته، فسفاته و پتاسه) از طریق تغییر نحوه مصرف کودهای ازته، کاهش مصرف کودهای فسفاته و افزایش مصرف کودهای پتاسه براساس نتایج تحقیقاتی صورت گرفته است. باید در نظر داشت که برای تولید ۳ تن دانه و ۳/۵ تن کاه کلش گندم درهرهکتار از مزرعه باید حداقل ۸۰کیلوگرم در هکتار کود ازته، ۲۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفره و ۴۵ کیلوگرم در هکتار کود پتاسه برای مزرعه استفاده کرد.

مقدار پتاسیم موردنیاز گندم

باتوجه به مصرف اندک کودهای پتاسه، مقدار برداشت پتاسیم از خاک بیشتر از سرعت آزادسازی این عنصراز کانی‌ها بوده است. گیاه گندم در مرحله ساقه‌ رفتن بیشتر از سایر مراحل به پتاسیم احتیاج دارد و در این مرحله روزانه ۵/۳ تا ۸ کیلوگرم در هر هکتار پتاسیم جذب می‌نماید. از انواع کودهای پتاسه متداول سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم به ترتیب با ۵۰ درصد و ۶۰ درصد پتاسیم هستند.

میزان مصرف کود سرک کلرور پتاسیم در یک هکتار در هر یک از مراحل پنجه‌زنی و ساقه دهی ۱۰۰ الی ۵۰ کیلوگرم همراه با کودهای ازته اعلام شده است.

کمبود پتاسیم در گندم

علایم اختصاصی کمبود پتاسیم همیشه در برگ های پیر بصورت خال های نکروزه در طول برگ به وجود آمده و سریعا به سمت نوک و حاشیه برگ گسترش میود. حاشیه برگها سوختگی پیدا کرده و می میرند. تعداد ساقه ها ممکن است زیاد باشد ولی تعداد خوشه ها خیلی کم خواهند بود و دانه ها نیز چروکیده و کوچک باقی می ماند.

در اثر کمبود پتاسیم ساقه گیاه گندم ضعیف می شود که نتیجه اش خوابیدگی (ورس) است . کمبود پتاسیم سبب کاهش مقاومت گیاه گندم به بعضی از آفات و بیماریهای گیاهی ازجمله بیماری سفیدک حقیقی گندم میشود .

مزایای استفاده از کودهای پتاسه برای گندم


۱- افزایش مقاومت گیاه در مقابل ورس به‌ویژه در زراعت گندم و جو

۲- افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی

۳- افزایش مقاومت گیاه به تنش سرمایی

۴- افزایش مقاومت گیاه به تنش آب ماندگی

۵- افزایش مقاومت گیاه به بیماری‌ها و آفات

۶- افزایش کیفیت، طول عمر و خاصیت انبارداری محصولات کشاورزی

۷-افزایش راندمان جذب آب و عناصر غذایی میکرو و ماکرو به‌ ویژه ازت (افزایش بازدهی کودهای ازته)

۸- مقابله با تنش شوری (استفاده از سولفات پتاسیم)

۹- فعال‌سازی بیش از ۶۰ آنزیم به‌ویژه آنزیم‌های مربوط به سنتز پروتیین و نشاسته در گیاه

۱۰- تشدید فتوسنتز در گیاه و تولید انرژی و انتقال مواد قندی ساخته‌شده در گیاه

۱۱- تسریع در رسیدگی محصول و افزایش تولید محصول در واحد سطح

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *